ก.ย. 052009
 

ความโกรธ

Annเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว (ยอห์น 16:33)

หลายครั้งในชีวิตที่ลุแก่อำนาจโทสะ แล้วทำให้มีคำพูดหรือการกระทำที่ไปทำร้ายผู้อื่น โดยเฉพาะคนที่เรารัก และเมื่อความโกรธเริ่มปะทุ มันก็จะลุกลามรวดเร็วเหมือนไฟไหม้ เชื้อเพลิงที่ดีที่สุดก็คือคำพูดที่เสียดแทงทำร้ายกันและกัน บางทีปัญหาเริ่มจากเรื่องเล็กๆ แล้วค่อยๆลุกลามใหญ่ขึ้น… ใหญ่ขึ้น จนจบด้วยระเบิดปรมาณู….. แล้วเราก็มานั่งเสียใจที่หลังทุกที กว่าจะทำให้สถานการณ์ที่ย่ำแย่นั้นกลับสู่สภาพปกติ ต้องใช้เวลา หรือบางครั้งก็ไม่มีทางคืนดีกันด้วยซ้ำไป

ความโกรธ หรือที่เราเรียกว่าอารมณ์   ปี๊ด  ปี๊ด …..เป็นเรื่องที่แก้ยาก..ก…ก ที่สุด แต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่ออ่านยอห์น 16:33 ทำให้รู้สึกมีกำลังใจ เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับความโกรธเพียงลำพัง แต่มี “พระเยซู” ผู้ทรงชนะโลกแล้วเป็นพระผู้ช่วย  คำว่า “โลก” สำหรับฉัน หมายถึงทุกอย่าง รวมทั้งอารมณ์ หรือ พฤติกรรมร้ายๆของตัวเองด้วย

ฉันอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าทุกวัน เพื่อที่จะเอาชนะ….โดยเฉพาะเมื่อกำลังเข้าสู่สถานการณ์ ”เสี่ยง” ฉันจะเริ่มอธิษฐานในใจ ขอความช่วยเหลือจากพระเยซูทันที และขอบคุณพระเจ้าที่ฉัน “ชนะ” แม้จะไม่ 100%ก็ตาม   แต่ก็ไม่ต่ำกว่า 95% แล้วกัน และฉันเชื่อว่าวันหนึ่งจะมาถึงที่ฉันจะชนะได้ 100%…….. ฮาเลลูยา !!

(CJ นันทนา บุญหลง สินเจริญ – แอน)

ข้อคิด / คำอธิษฐาน

  • ขอบพระคุณสำหรับความรักมั่นคงของพระเจ้า ขอบพระคุณสำหรับกำลังที่ช่วยให้ชนะ อารมณ์ร้ายๆในชีวิตได้ เพราะพระองค์ยิ่งใหญ่และไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ ลูกเชื่อและวางใจในพระองค์  ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ในการเปลี่ยนแหลงชีวิตของลูกให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์
  • ขอพระเจ้าให้เรายอมให่พระองค์มาเปลี่ยนแปลงประพฤติกรรมร้ายๆในชีวิตของเรา

หัวข้ออธิษฐานประจำสัปดาห์

  • ป่วย                     กันย์เพื่อน อ.วรรณ, คุณเสน่ห์, แม่เสริม, แม่พี่แดง, แม่ อ.อู๊ด, พ่อติ๊บ, แม่วิกรม
  • งาน                      กุ้ง, เสริม, ติ๊บ, น้องปลา (ลูกพี่อ้อย), พี่แหวว, โอ๋-ไอศูรย์, อุ๋ย, แป้ง, ครูแอน
  • ค่าย                     การเตรียมงาน, ทีมทำงาน, โปรแกรม, เทศนา, สามัคคีธรรม, เดินทาง, ที่พัก, สมาชิก
  • คริสตจักร            ศิษยาภิบาล, ทีมอภิบาล, ผู้รับใช้, ครูรวี, กลุ่มเซล และทีมนมัสการ

หมายเหตุ ต้องการส่งคำพยาน คำขอบคุณพระเจ้า และถ้อยคำหนุนใจ ส่งมาได้ที่  churchofjoy@hotmail.com จะค่อยทะยอยนำลงเพื่อเป็นพระพรแก่ผู้อื่นค่ะ

 Posted by at 3:02 pm

  One Response to “ความโกรธ”

  1. เห็นด้วยกับครูแอนค่ะ ความโกรธ ความโมโห แก้ไขยากมาก ทุกวันนี้ทิพย์อธิษฐานขอพระเจ้าให้ช่วยเรื่องนี้อยู่ด้วยค่ะ

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)