ก.ค. 172010
 

วันที่ 18  กรกฎาคม 2010

สวัสดีครับ!

วันนี้ ขอต้อนรับสู่ CJ ภาคพิเศษ!

เพราะเรามานมัสการกันที่โรงแรมสวยริมทะเล ณ  โรงแรม Best Western Bella Villa Cabana Pattaya! ในค่าย CJ ประจำปี 2010 “Be holy” (16-18 กค.)

นับจากวันอาทิตย์นี้เป็นต้นไป ผมใคร่ขอให้สมาชิก CJ ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน โดยเจาะจงชื่อ วันอาทิตย์ละ 4 คน ไม่ว่าเราจะรู้จักเขาหรือเธอดีพอหรือไม่ แต่พระเจ้าทรงทราบ เหมือนกับที่พระเยซูเคยตรัสไว้ว่า  …

“…เพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการ พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้ว” (มธ.6:8)

แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังคงสอนให้เราอธิษฐานทูลขอ และขอบพระคุณด้วยความเชื่อวางใจว่าพระองค์จะประทานในสิ่งที่เราขอ หรือดีกว่า   เหมือนดังที่ อ.เปาโล กล่าวอย่างมั่นใจว่า…

“ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ กระทำสารพัด

มากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้

ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา” (อฟ.3:20)

ฉะนั้น วันนี้เราจะเริ่มต้นอธิษฐานเผื่อสมาชิก 4 คนแรกตามหมายเลขสมาชิกก่อน (เพื่อว่าจะอธิษฐานเผื่อสมาชิกทุกคนได้ครบภายใน 1 ปี) ดังนี้

1.  คุณสาลินี วังตาล    2.  คุณอัญชลี จงคดีกิจ

3.  คุณอรอวล ระงับภัย     4.  คุณภาวิณี บุญทวี

หัวข้อที่ให้อธิษฐานเผื่อคือ ขอให้พี่น้องของพวกเราเหล่านี้มี

1. สุขภาพกายจิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์

2. คำพูดและชีวิตเป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้สนใจหรือมาหาพระคริสต์

3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง ทรัพย์อื่น ๆ /เงินทอง/อาชีพ ฯลฯ

4. สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และความรักมีเหลือล้น   ในการศึกษา  การทำงาน การรับใช้และในความสัมพันธ์กับคนอื่น                          ฯลฯ

วันนี้ ขอให้เรามีความสุขความยินดีที่ได้อยู่ร่วมกันและมีชีวิตที่ “บริสุทธิ์” ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ซึ่งทำให้พระองค์ทรงสุขพระทัยมากกว่าเดิม ดีไหมครับ?

ด้วยรักจากใจบริสุทธิ์

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ศิษยาภิบาล (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

หมายเหตุ

 1. ขออธิษฐานเผื่อผมและครอบครัวเป็นพิเศษที่จะเดินทางไปประชุม และพักผ่อน และรับใช้ที่ USA ตั้งแต่วันที่ 27 กค-11 สค. นี้ (รวมทั้งสมาชิกคนอื่น ๆ ที่เดินทางไปต่างประเทศและต่างจังหวัดด้วย)
 2. พฤหัสนี้ (22 กค) ขอเชิญทุกท่านมาศึกษาพระคัมภีร์ที่ CJ ด้วยกัน เวลา 19.00 – 21.00 น.
 3. พฤหัสที่ 29 กค. นี้ จะสรุปพระธรรม 1ซามูเอลทั้งเล่มให้เข้าใจ และพฤหัสที่ 5 สค. จะสรุปพระธรรม 2ซามูเอลทั้งเล่มเช่นกัน       อย่าพลาด!
 4. ส่วนพฤหัสที่ 12 สิงหาคมหยุด!

จากนั้นกลับมาเริ่มต้นกันใหม่  กับพระธรรม “1ยอห์น” ตั้งแต่พฤหัสที่ 19 สิงหาคม เป็นต้นไป! อย่าพลาด!

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • อย่าลืม “คืนกุญแจห้อง” นะคะ เพราะมีค่าปรับ และดูแลความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องด้วย
 • ใครเปลี่ยนใจไม่กลับรถตู้ กรุณาแจ้งพี่แหวว ด้วย “มีค่าปรับ” เหมือนกันถ้าไม่แจ้งล่วงหน้า

อธิษฐานอวยพระพร

อวยพรคริสตจักร

 • ให้สมาชิกค่ายทุกคนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้กลับมาปฎิบัติให้เกิดผลจริง โดยพึ่งพิงพระวิญญาณ
 • เรื่องสถานที่รองรับจำนวนคนที่มาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงที่เรื่องที่จอดรถด้วย
 • พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ของสมาชิกหลายท่านที่ชรา และเจ็บป่วย รวมถึงตัวสมาชิกเองด้วยที่หลายคนไม่สบาย ขอพระเจ้ารักษา
 • พ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆของเราที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ให้เราเป็นผู้นำพระพรไปถึงพวกเขาค่ะ

อวยพรประเทศไทย

 • คนยากจน ขัดสน พิการ ด้อยโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือ ไม่โดนข่มเหงเอาเปรียบ
 • ภัยก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนใต้  / อากาศเปลี่ยน โรคระบาด
 • คนไทยที่หลงไปกับการพนัน ยาเสพย์ติด ผิดศีลธรรม อบายมุขต่างๆ และกิจการความมืด
 Posted by at 11:28 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)