ก.ค. 202010
 

ในวันลำบากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ เพราะพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ (สดุดี 86:7)

สงสัยไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไร บางครั้งเราก็ใสซื่อ และเป็นคนเชื่ออะไรง่ายๆ พระคัมภีร์กล่าวว่าในฐานะคริสเตียน เราต้องแยกแยะให้เป็น และยังบอกอีกด้วยว่าเราต้องนำทุกสิ่งมาพิสูจน์ตามพระวจนะในพระคัมภีร์ (ดู 1เธสะโลนิกา 5:21) ดังนั้นจึงมีข้อแตกต่างระหว่าง สงสัย และไม่เชื่อ

สงสัยเป็นเครื่องหมายว่าคุณกำลังขบคิด กำลังหาเหตุผลให้กับสิ่งที่คิด แม้แต่พระเจ้ายังตรัสว่า “มาเถิด ให้เราสู้ความกัน….”  (อิสยาห์ 1:18) แต่ไม่เชื่อเป็นอีกเรื่องครับ คนที่ไม่เชื่อจะกล่าวว่า “ฉันไม่อยากเชื่อ เลือกที่จะไม่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสในพระวจนะ”

พระคัมภีร์บันทึกช่วงเวลามืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอล เศรษฐกิจล้มลง เกิดการกันดารอาหารไปทั่วแผ่นดิน และพระราชาก็ไม่มีอำนาจจัดการได้ แต่พระเจ้าสัญญาว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงไป โดยผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์เอลีชา เอลีชาไปทูลพระราชาว่าจะมีอาหารราคาถูกมาจำหน่ายใน “พรุ่งนี้ ในเวลานี้” (2พงศ์กษัตริย์ 7:1) แต่นายทหารคนสนิทของพระราชาบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ เอลีชาจึงบอกแก่นายทหารที่ไม่เชื่อคนนี้ว่าเขาจะได้เห็นมันเกิดขึ้น แต่จะไม่มีโอกาสได้กิน แล้วก็แน่นอน เป็นไปตามนั้น นายทหารคนนี้ตายลงในวันรุ่งขึ้น เขาไม่ต้องการเชื่อทางออกที่พระเจ้าประทานให้ เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ

นายทหารคนสนิทไม่เชื่อแม้สักเล็กน้อย และในหนังสือฮีบรู 11:6 กล่าวว่า “แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์”

สิ่งใดที่กำลังท้าทายคุณอยู่? สิ่งใดที่กำลังเป็นปัญหาสำหรับคุณในวันนี้? มีทางออกฝ่ายวิญญาณครับ และพระเจ้าทรงบอกให้เราเรียกหาพระองค์ในวันที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาครับ

Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สงสัยยังมีทางไปมากกว่า ไม่เชื่อๆ และยืนหยัดอยู่ที่เดิม
  • ด้วยความเชื่อ ขอคำอธิษฐานเผื่อผู้เจ็บป่วย – คุณปู่น้องโบ / คุณแม่พี่หลุยส์ / คุณแม่น้องพลอย / พี่อ้อย / น้องตอย / คุณแม่พี่แดง / ป้านุ้ย – ขอพระเจ้ารักษาค่ะ
 Posted by at 10:29 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)