ก.ค. 222010
 

พระคัมภีร์กล่าวว่าผลของพระวิญญาณคือการอดทนนาน ผมขอพูดเรื่องผลไม้ให้คุณฟัง – คุณจะไม่มีวันได้เห็นโรงงานผลิตผลไม้ ถูกมั้ยครับ? คุณเคยเห็นโรงงานผลิตเสื้อผ้า แต่คุณจะเห็นสวนผลไม้… เห็นหรือไม่ครับ ผลไม้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีชีวิต คุณไม่สามารถสร้างโรงงานผลิตความอดทน แต่ผลของพระวิญญาณคือความอดทน

และพระคัมภีร์ยังกล่าวไว้ในหนังสือกาลาเทีย 5:22 ว่า “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือ … ความอดกลั้นใจ” และในอีกสามข้อต่อมากล่าวว่า “ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย” (กาลาเทีย 5:25)

ผลไม้จะเติบโตและสุกจนรับประทานได้ก็ต้องอยู่ในภูมิอากาศที่เหมาะสม คุณไม่สามารถปลูกกล้วยได้ที่ในอลาสก้า และพี่น้องครับ คุณจะไม่มีวันเติบโตและมีผลของพระวิญญาณได้จนกว่าคุณจะดำเนินในพระวิญญาณและในอุณหภูมิที่เหมาะสม คุณจะไม่มีวันเป็นคนที่ล้มเหลวนอกเสียจากคุณละทิ้งไปก่อน และคุณจะไม่มีวันมีความอดกลั้นใจได้นอกเสียจากต้องเข้าอยู่ในพระวิญญาณ และคุณจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตผลนั้น แต่คุณจะออกผล พระเยซูตรัสว่า “…ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทในเรา และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว…” (ยอห์น 15:4−7) ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลมาก

กาลาเทีย 5:22-23 – ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี  ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน

โดย : Pastor Adrian Rogers

Daily treasure from the Words

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ใครยังไม่มีบัตรคอนเสิร์ตนมัสการกับ Don Moen ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคมนี้ ซื้อบัตรด่วนได้ที่ Thai ticket Major ค่ะ ช่วยไปอุดหนุนหน่อยนะคะ จะได้มีคอนเสิร์ตนมัสการดีๆดูในครั้งต่อๆไป
  • อาทิตย์นี้เทศนาโดย ดร.ภากร จันทนะมัฏฐะ อธิษฐานเผื่อคุณหมอด้วยนะคะ
  • วันเสาร์นี้งดชั้นเรียน  Sing & Join ค่ะ และจากเดือนสิงหาคมเราจะปรับเปลี่ยนตารางเรียนใหม่ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ
 Posted by at 11:01 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)