ก.ค. 252010
 

25 กรกฎาคม 2010

สวัสดีครับพี่น้องที่รัก!

ผมประทับใจค่าย CJ ‘be holy’ 16-18 กค. 2010 ที่ผ่านมามาก และทุกคนที่พูดคุยด้วยก็พูดในทำนองเดียวกัน

ผมขอขอบคุณทีมงานค่าย และลูกค่ายทุกคนที่เป็นพรต่อผม และต่อกันและกันอย่างมากมาย!

ขอแสดงความยินดีกับพี่น้อง 3 ท่านที่ประกาศตัวรับเชื่อในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา(ที่ค่าย) คือ คุณอรวรรณ (วรรณ) คุณพนิดา (โบ) และคุณพรรณอัมพา (ฮันนี่)

ผมภูมิใจและดีใจที่ผู้นำและสมาชิก CJ ของเราเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ว่า แม้ว่าพระเจ้าจะยังคงรักเราอยู่ในยามที่เราอ่อนแอ และทำผิดบาป แต่เราต้องการก้าวข้ามหล่มหรือหลุมแห่งความอัปยศนี้ และก้าวขึ้นสูงขึ้นไปอย่างมีศักดิ์ศรีเพื่อเข้าใกล้พระเจ้าผู้ทรงรักเรามากกว่าที่ผ่านมา เพราะ…

พวกเราไม่เห็นประโยชน์หรือศักดิ์ศรีใด ๆ จากการยังจมอยู่ในความอ่อนแอและความบาปผิด

 • พวกเราต้องการถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากขึ้น!
 • พวกเราต้องการชีวิตที่มีศักดิ์ศรีอย่างลูกของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น!
 • พวกเราต้องการทำให้พระเจ้ามีความสุขในพระทัยมากขึ้นเพราะชีวิตที่บริสุทธิ์ขึ้นกว่าเดิมของเรา!
 • พวกเราตระหนักแล้วว่า พวกเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในสภาพ “ขี้แพ้” หรือ “อ่อนปวกเปียก” อีกต่อไป
 • พวกเราสามารถ “เข้มแข็ง” และ “มีชัย” ต่อการทดลองหรือการยั่วยวนต่าง ๆ ในชีวิตได้ทุกเรื่อง โดยอาศัยพลังจากพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังเราได้ตลอดเวลาในยามที่ต้องการ!
 • พวกเราตัดสินใจว่าพวกเราจะไม่ให้บุคคลใดหรือวิญญาณใดล่อชวนให้เราทำผิดต่อพระทัยของพระเจ้าอีกต่อไป
 • พวกเราต้องการเป็นชุมชนที่พระเจ้าทรงภาคภูมิพระทัย และทรงใช้ได้เกิดผลเป็นพรต่อทุกคนและทุกสถานการณ์ในแผ่นดินไทยนี้!
 • พวกเราก็ตระหนักเช่นกันว่า พวกเราคนใดคนหนึ่งจะกระทำสิ่งที่กล่าวมานี้โดยลำพังไม่ใช่เรื่องง่าย พวกเราจึงตั้งใจว่าจะคอยดูแล ส่งเสริม ช่วยเหลือและเพิ่มกำลังให้แก่กันและกันอยู่เสมอ!
 • พวกเราตระหนักว่าการก้าวออกจากบาปหรือละทิ้งความชั่วเลวทรามแค่นั้นยังไม่พอ พวกเราต้องก้าวไปหาสิ่งที่ดีกว่า คือไปหาพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ และรับความบริสุทธิ์นั้นจากพระองค์เข้ามาในชีวิต เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนิสัย ใจคอ หรือธรรมชาติใหม่ของเรา!
 • พวกเราจะเตือนตัวเองและซึ่งกันและกันเสมอว่า เราจะไม่แยกไปอยู่โดยลำพังจากพี่น้อง  แต่เราจะเข้าหาพระเจ้าเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ และเข้าร่วมกลุ่มสามัคคีธรรมกับพี่น้อง ในการเข้าเฝ้าพระองค์อยู่เสมอ!

ขอให้นับจากวันนี้คริสตจักรแห่งความสุขจะเป็นคริสตจักรที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น มีชีวิตที่บริสุทธิ์ขึ้น มีความรักเพิ่มทวีขึ้น ทั้งในการใช้คำพูดและการปฏิบติต่อกันและกัน!

นับจากนี้เป็นต้นไป เราขอประกาศให้ CJ เป็น “เขตบริสุทธิ์” ของพระเจ้า และเป็น “เขตปลอดสิ่งสกปรกชั่วร้าย”!

และผมใคร่ของวิงวอนพี่น้องทุกท่านช่วยกันเป็นหูเป็นตาและ เป็นมือในการกระทำตามปณิธานข้างต้นนี้ด้วย

อนึ่ง คริสตจักร CJ ต้องขอขอบคุณ ดร. ภากร จันทนะมัฎฐะ ที่ได้มาแบ่งปันพระวจนะและหนุนใจในวันนี้แก่พวกเรา!

และอย่าลืมอธิษฐานเผื่อผมที่กำลังเทศนาอยู่ที่ค่าย “โยชูวา” ของคริสตจักรไมตรีจิต ที่จังหวัดระยองอยู่ในขณะนี้ และเผื่อการเดินทางของผมและครอบครัวที่ไปประชุม ไปรับใช้ เทศนา  (3-4 คริสตจักร) และพักผ่อนที่สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 27 กค – 11 สค. นี้ แล้วเราจะพบกันใน วันอาทิตย์ที่ 15 สค.นี้! (โดยผมจะแบ่ง ปันพระวจนะที่ CJ นี้)

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ทุกท่านที่ CJ ในวันนี้มีความสุขอย่างสะอาด ๆ เพิ่มมากขึ้นทุก ๆ วัน

ด้วยรักในทุกท่านจากใจจริง

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ศิษยาภิบาล (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

หมายเหตุ

1. วันนี้อย่าลืมอธิษฐานผื่อสมาชิกลำดับที่ 5-8 คือ

1. คุณ ณพิชญ์ สัตย์พิทักษ์  2. คุณโกมล บุญเพียรผล 3. คุณ ปิง  4. อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

โดยอธิษฐานเผื่อหัวข้อต่อไปนี้

 1. สุขภาพกายจิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์
 2. คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจหรือมาหาพระคริสต์
 3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่น ทรัพย์อื่น ๆ เงินทอง และการงานอาชีพ ฯลฯ
 4. สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และความรักอย่างเหลือล้น   ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา การ ทำ งาน การรับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น  ฯลฯ

2. อย่าพลาดรายการสำคัญของ CJ

 1. พฤหัสที่ 29 กค –ทบทวนพระธรรม 1ซามูเอล 1-31
 2. พฤหัสที่ 5 สค. –ทบทวนพระธรรม 2ซามูเอล
 Posted by at 6:41 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)