ส.ค. 082010
 

“ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระเจ้าประเสริฐ: คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข” (สดุดี 34:8)

พระเยซูคริสต์ทรงประทานคำเทศนาบนภูเขาเกี่ยวกับ “ผู้เป็นสุข” เป็นทัศนคติที่เราควรมี คำสอนของพระองค์ไม่ใช่เป็นคำพูดซ้ำซาก แต่เป็นทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของชีวิตคริสเตียน

ชื่อเสียงของคุณเป็นสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ…แต่คุณลักษณะเป็นสิ่งที่พระเจ้ารู้จักคุณ

คำเทศนาบนภูเขาไม่ได้พูดว่า “พระพรจะตกอยู่แก่สิ่งของที่คุณมี” หรือ “พระพรจะตกอยู่กับการกระทำของคุณ” แต่ “พระพรจะตกอยู่กับความเป็นตัวตนของคุณ” คนส่วนใหญ่ในโลกนี้กำลังทำสิ่งใด? พวกเขากำลังแสวงหาความสุข ถ้าคุณแสวงหาความสุข คุณจะไม่มีวันพบมัน แต่ถ้าคุณถูกต้องจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า พระพรนั้นจะมาหาคุณเอง

ถ้าคุณเป็นคนที่มองหาคุณค่าของตัวคุณเองจากสิ่งที่คุณมี หรือสิ่งที่คุณทำ สารภาพเสียต่อเบื้องพระพักตร์ และเพ่งไปที่ทัศนคติที่คุณควรมีจากคำเทศนาบนภูเขาในมัทธิว 5:3-11

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เราควรจะเป็นที่ชื่นชอบในสายตามนุษย์ หรือเป็นที่ชอบพระทัยจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า?
  • วันพฤหัสฯ 12 สิงหาคมนี้เป็นวันหยุด งดชั้นเรียนพระคัมภีร์กับ ศจ.ธงชัยนะคะ จะกลับมาเรียนเหมือนเดิม 19 สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพร
 Posted by at 10:20 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)