ส.ค. 132010
 

ดังนั้นถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่แล้ว เราจะรอดพ้นไปอย่างไรได้ ความรอดนั้นได้เริ่มขึ้น โดยการประกาศขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอง และบรรดาผู้ที่ได้ยินพระองค์ ก็ได้รับรองแก่เราว่าเป็นความจริง ทั้งนี้พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วย โดยทรงแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ และโดยการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ และโดยของประทานจาก พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงประทานตามน้ำพระทัยของพระองค์ (ฮีบรู 2:3-4)

เพชรที่ชื่อว่า “โฮป” (The Hope Diamond) เป็นเพชรสีน้ำเงินที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก เป็นเพชรราคาแพงที่สุดในจักรวาล ราคาประมานอยู่ที่ราว 250 ล้านเหรียญ แถมมีประวัติที่น่าทึ่ง ผู้ครอบครองคนแรกคือพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 หลังจากนั้นแคทเธอรีนมหาราชินี ได้ครอบครองอยู่ชั่วขณะ รวมไปถึงพระเจ้าจอร์จที่ 4

นอกจากเพชรนี้มีมูลค่ามหาศาลแล้ว มีเจ้าของคนหนึ่งชอบทำพิลึก เอาเพชรนี้ไปผูกไว้ที่ปลอกคอสุนัขเป็นประจำ ในที่สุดเพชรนี้ก็ไปตกอยู่ในมือของพ่อค้าชื่อ แฮรี่ วินสตัน ผู้บริจาคให้กับสถาบันสมิธโซเนี่ยน ที่น่าทึ่งคือวินสตันนำเพชรนี้ใส่ซองกระดาษสีน้ำตาล ส่งไปทางไปรษณีย์ของอเมริกา (คุณลองนึกภาพคนปลายทางที่เปิดเจอเมล์นี้ดูสิครับ) ปัจจุบันเพชรโฮปเม็ดนี้ ถูกเก็บไว้ในตู้กระจกกันกระสุนอย่างดี แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

มีบางสิ่งที่มีค่ากว่าเพชรโฮป แต่ไม่มีใครเห็นคุณค่า ผมกำลังพูดถึงความรอดของแต่ละคน ของประทานอันเหลือเชื่อที่พระเจ้าประทานให้แก่ทุกคนที่เชื่อและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์ เป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าประทานแก่ให้เราทุกคน แต่เรากลับรับไว้เฉยๆ

เมื่อพวกสาวกได้รับพระราชทานฤทธิอำนาจจากพระเจ้าเพื่อให้ทำการอัศจรรย์ ขับผี พวกเขารู้สึกตื่นเต้นที่เห็นว่าผีออกไปตามคำสั่ง แต่พระเยซูตรัสสั่งว่า “แต่ว่าอย่าเปรมปรีดิ์ในสิ่งนี้ คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของพวกท่าน แต่จงเปรมปรีดิ์ เพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์(ลูกา 10:20) พระเยซูกำลังบอกพวกเขาให้มองภาพใหญ่ ให้ตระหนักว่าไม่มีเรื่องใดสำคัญไปกว่าเรื่องความรอด

นี่คือเหตุผลที่พระคัมภีร์อธิบายว่า “ความรอดอันยิ่งใหญ่” (ฮีบรู 2:3) และความรอดนี้จะเป็นของเราในทันทีที่เชื่อในพระเยซูคริสต์

Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ของมีค่าในโลก ก็จะมีค่าอยู่แค่ในโลกเท่านั้น เมื่อจากโลกนี้ไปก็หมดความหมาย สิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือจิตวิญญาณที่ไปได้สองแห่ง คือไปอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์ หรือไปอยู่ในโลกมืดที่ไม่มีพระเจ้าชั่วนิรันดร์
  • อธิษฐานเผื่อการนมัสการและเทศนาโดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ อาทิตย์นี้ด้วยนะคะ – พระเจ้าอวยพรค่ะ
 Posted by at 1:56 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)