ส.ค. 142010
 

15 สิงหาคม 2010

สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน

ผมกลับมาแล้ว!  ใช่ครับ กลับมาแล้วหลังจากไปสหรัฐอเมริกามา  2 สัปดาห์  1 สัปดาห์ที่ ฮาวาย   1 สัปดาห์ ที่แคลิฟอร์เนีย! ได้ไปประชุมแบ๊บติสต์โลกครั้งที่ 20 (ที่จัดทุก ๆ  5 ปี )  ที่ฮอนโนลูลู ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทย (ครั้งต่อไปจัดที่ South Africa ในปี 2015)  จากนั้นไปเทศนา 4 โบสถ์ที่แคลิฟอร์เนีย  คือคริสต จักรศิลา, คริสตจักร Thai Outreach, คริสตจักรร่มพระคุณ  และคริสตจักรไทยฮอลลีวูด

ผมและครอบครัวได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่น ท่ามกลางมิตรภาพอันอบอุ่นของพี่น้องคริสตจักรต่าง ๆ ที่พบปะกัน แต่ก็อย่างที่ทราบกัน  ทุก ๆ ที่ที่ผมไปจะพบว่า คนที่นั่นมีปัญหาที่เขาต้องเผชิญและต้องจัดการ ดีที่พระเจ้าทรงใช้ผมให้เป็นประโยชน์ได้บ้าง นั่นคือ

…ได้หนุนใจพี่น้องในคริสตจักรที่มีปัญหาและเพิ่งแตกแยก เพราะมีผู้นำพาคนออกไปตั้งคริสตจักรใหม่

…ได้เตือนสติพี่น้องในคริสตจักรที่กำลังคิดจะแก้ปัญหาที่อาจนำไปสู่ความเสียใจในภายหลัง

…ได้ให้กำลังใจพี่น้องในคริสตจักรที่กำลังเติบโต และมีอนาคตแต่ต้องใช้เวลาพอสมควร   ฯลฯ

ใช่ครับ! ทุกแห่งที่ผมไปล้วนมีปัญหาให้จัดการ  และเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยก็พบว่า ก็มีปัญหามากมายรออยู่ให้แก้ไขเช่นกัน! …บางปัญหานั้นเกิดขึ้นกับคนที่สร้างปัญหานั้นเอง    แต่ บางปัญหาก็เกิดขึ้นจากบุคคลอื่นเป็นเหตุทำให้คนบางคนมีปัญหา แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือวิตกเท่ากับวิธีที่เราใช้แก้ปัญหาเหล่านั้น!

เพราะหากว่าเรามีท่าทีหรือใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างไม่เหมาะสมความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาจะมากมายยิ่งกว่าความเสียหายที่เกิดจากตัวปัญหานั้น ๆ อย่างเปรียบกันไม่ได้เลย!

บางคนอาจถามว่า เราควรมีท่าทีอย่างไรในยามเผชิญปัญหา! คำถามที่ต้องถามกลับก็คือ  …เรามีพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราเพื่ออะไร? เราไม่ได้มีพระเจ้าเพียงเพื่อให้พระองค์รับรู้ปัญหาของเรา  แต่เราสามารถพึ่งพิงพระองค์ในการแก้ปัญหาของเราได้ทุกเรื่อง!           แต่ว่าบางครั้งปัญหาบางอย่างไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราแก้ไขอะไรเลย นอกจากให้เราเรียนรู้บทเรียนบางอย่างจากปัญหาเหล่านั้น! เพราะปัญหาเหล่านั้นพระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้น เพื่อช่วยให้เราเรียนรู้  เข้าใจ สะท้อนให้เราเห็นตัวตนที่แท้จริงของเรา และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตขึ้น เมื่อเราไปมุ่งแก้ ก็ยิ่งยุ่งวุ่นวาย และไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย!

ปัญหาที่เกิดขึ้นบางครั้งช่วยทำหน้าที่เป็นกระจกเงาสะท้อนให้เราเห็นตัวของเราเอง ผ่านปฏิกิริยาของเราที่มีต่อปัญหานั้น   ปัญหาเหล่านั้น จะเปิดเผยว่า..

 1. เราเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ หรือเห็นแก่คนอื่น และพระเจ้าจริง ๆ ?
 2. เราเป็นคนสะเพร่า หรือ เป็นคนรอบคอบ?
 3. เราเป็นคนแอบอ้างนามพระเจ้าหรือเชื่อฟังพระเจ้าอย่างจริงใจ?
 4. เราเป็นคนใจแคบหรือใจกว้าง?
 5. เราเป็นคนโง่ หรือเป็นคนฉลาด?
 6. เราเป็นคนอยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรืออยู่ฝ่ายวิญญาณ?
 7. เราเป็นฝ่ายผิดหรือเป็นฝ่ายถูก?
 8. เราเป็นคนอ่อนแอ หรือเป็นคนเข้มแข็ง?
 9. เราเป็นคนหัวดื้อ เอาแต่ใจตัวเองหรือเราเป็นคนถ่อมใจรับฟังผู้อื่น และคิดถึงจิตใจของผู้อื่น?
 10. เราทำให้ปัญหาบานปลายใหญ่ขึ้นหรือเราทำให้ปัญหาเล็กลง และจบลงด้วยดี?
 11. เราเป็นคริสเตียนแต่ปากหรือเราเป็นคริสเตียนทั้งชีวิต ผ่านความคิดและท่าทีที่ถูกต้อง?
 12. เราเป็นคนที่คิดว่าตนเองเก่ง หรือฉลาด แล้วแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาของตัวเองหรือเราพึ่งพาพระปัญญาและยอมมอบผลลัพธ์ไว้กับพระองค์ด้วยความวางใจ?
 13. เราทำให้คนสะดุด และหลงไปจากทางของพระเจ้าหรือเราทำให้คนประทับใจและศรัทธาในพระเจ้ามากขึ้น?
 14. เราทำให้พระเจ้าเสียเกียรติหรือเราทำให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติ?

พี่น้องที่รัก ขอให้หลังจากนมัสการพระเจ้าด้วยกันในวันนี้แล้ว เราจะทำให้ “ปัญหา” ที่เราเผชิญอยู่กลายเป็น

อุปกรณ์ที่ส่งเสริมชีวิตของเราให้เป็น “บุคคล” อย่างที่พระองค์ทรงประสงค์ ที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ ก่อเกิดเป็นคุณแก่เรา และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมากขึ้น จะ

ดีไหมครับ?

วันนี้ อย่าลืมอธิษฐานเผื่อสมาชิก CJ หมายเลข 17-20 ดังนี้ด้วยนะครับ (ไม่ว่าจะรู้จักเป็นส่วนตัวหรือไม่?)

1. คุณสุเพ็ญพันธ์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา    2. คุณกชามาส นาทิพย์    2. คุณกฤติน ย้งปรีชา  4. คุณกันต์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา

โดยอธิษฐานเผื่อตามหัวข้อต่อไปนี้

1. สุขภาพกายจิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์

2. คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจหรือมาหาพระคริสต์

3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่น ทรัพย์อื่น เงินทอง และการงานอาชีพ ฯลฯ

4. สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และความรักอย่างเหลือล้น   ที่จำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการศึกษา  การทำงาน การรับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น  ฯลฯ

ท้ายนี้อย่าลืมยิ้มและทักทายต่อกันและกันนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มาใหม่เป็นครั้งแรก! ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้มากล้นทวีคูณเช่นกันในวันนี้ครับ!

ด้วยรักจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์   ศิษยาภิบาล (ในนามของคณะผู้อภิบาล)


ประกาศสำคัญ – วันพฤหัสที่จะถึงนี้ (19 สค) ขอเชิญพี่นร้องทุกท่านร่วมเปิดรอบปฐมฤกษ์ ศึกษาพระธรรม 1ยอห์น ด้วยกัน 18.00 – 19.00 น.  อาหารเย็น  19.00 – 19.30 น.   สามัคคีธรรม/อธิษฐาน   19.30 – 21.00 น.  ศึกษาพระธรรม 1 ยอห์น บทที่ 1 2. วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2010 นี้  มีพิธีมงคลสมรสของสมาชิกของเรา คือ คุณขวัญ + คุณเบบ ขออธิษฐานเผื่อด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ติดต่อจองรอบชมละคร “ทางเลือก” ได้ที่ www.bscbaptist.com
 • ถ้าที่จอดรถ บ.ยอห์นสันเต็ม กรุณานำรถไปจอดตรงที่จอดรถให้เช่าตรงข้ามทางเข้าที่จอดรถ Foodland  ปากทางเข้ามีตู้โทรศัพท์สาธารณะ เข้าไปจอดได้เลย จะมีรถตุ๊กๆไปรับ
 • กรุณามานมัสการตรงเวลา อย่าเดินผ่านหน้ากล้องระหว่างถ่ายทำการนมัสการและเทศนา
 • ช่วยกันเก็บจาน แก้วน้ำ และดูแลรักษาความสะอาดให้กับสถานที่โดยเฉพาะห้องน้ำ

หัวข้ออธิษฐาน

 • เผื่อการประชุมคณะผู้อภิบาลบ่ายวันนี้
 • เผื่อละคร “ทางเลือก” / ฉลอง 60 ปี แบ๊บติสต์ / พันธกิจเยี่ยมเยียน
 • เผื่อสถานที่รองรับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น และที่จอดรถของคริสตจักร
 • สมาชิกหลายท่านที่เจ็บป่วย ขอการเยี่ยมเยียนและรักษา
 • ประเทศไทย – ปัญหายาเสพย์ติด / ศีลธรรมเสื่อม / อาชญากรรม และภัยธรรมชาติ
 Posted by at 10:33 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)