ส.ค. 162010
 

“อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน เป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง หรือในน้ำใต้แผ่นดิน” (อพยพ 20:4)

ผมเคยอ่านเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนิวยอร์ค ที่ขับรถในเลนคาร์พูล (ที่ต้องมีคนโดยสารไปด้วย ไม่ใช่มีแต่คนขับ) โดยเอาหุ่นสำหรับโชว์เสื้อผ้านั่งไปด้วย เธอให้หุ่นใส่วิกผมสีน้ำตาลเข้ม แต่งหน้า ใส่เสื้อผ้าทันสมัย และสวมแว่นกันแดด เมื่อตำรวจจราจรรู้ว่าเธอทำอะไรอยู่  จึงสั่งให้หยุดรถและขอดูใบขับขี่ – ขอดูใบขับขี่ของหุ่นโชว์ด้วย เธอไม่ขำ แต่กลับบอกเจ้าหน้าที่ไปว่าไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรถ้าเธอจะใช้วิธีนี้ เพราะใครๆเขาก็ทำกัน

ผมไม่ทราบว่าคนอื่นๆเอาของเลียนแบบมาทำเช่นนี้หรือเปล่า  แต่ผมคิดว่ามีหลายคนที่ชอบนมัสการพระของปลอม — เป็นพระที่เป็นใบ้ไม่มีสมอง พระบัญญัติประการที่สองในพระบัญญัติสิบประการพูดถึงวิธีในการนมัสการพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ และในแบบที่ถูกต้อง

อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน เป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง หรือในน้ำใต้แผ่นดิน อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น…” (อพยพ 20:4-5)

เราต้องนมัสการพระเจ้าในแบบที่พระองค์ทรงพระประสงค์ เพราะท่าทีในการนมัสการของเรามีความสำคัญต่อผู้ที่เรานมัสการ สิ่งนี้แปลว่าการห้อยสัญลักษณ์ไม้กางเขน หรือการมีภาพวาดพระเยซูคริสต์ติดที่ข้างฝาเป็นสิ่งผิดหรือ? ไม่ครับ ไม่ผิดตราบเท่าที่คุณไม่ได้ใช้วัตถุ หรือสิ่งของเหล่านั้นมาเป็นตัวช่วยในการนมัสการ

พระเยซูตรัสว่า พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” (ยอห์น 4:24) เป็นการดีที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ แต่พระเยซูตรัสว่าเราต้องนมัสการด้วยความจริงด้วย

มีข้อกำหนด และวิธีในการนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้อง พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยเมื่อเรานมัสการพระองค์โดยยังต้องพึ่งพิงรูปปั้น หรือสัญลักษณ์ต่างๆมาเป็นตัวช่วยเพื่อให้นมัสการได้

Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อย่าลืมจองรอบชมละคร “ทางเลือก” ได้ที่ www.bscbaptist.com ก่อนเต็มนะคะ
  • อธิษฐานเผื่อนักแสดง การซ้อม การทำฉาก ฯลฯ ให้เป็นงานที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำคนมากมายมาถึงความรอดค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพร
 Posted by at 9:14 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)