ส.ค. 212010
 

 “ความกล้าหาญ ไม่ใช่สภาวะที่ปราศจากความกลัว แต่เป็นสภาวะแห่งการพิชิตความกลัวนั้น!”

(Courage is not the absence of fear, but the conquest it.) 

คนเราเวลาเผชิญกับอุปสรรค หรือ ปัญหา มักมีปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ กลัวมันหรือกล้าจัดการกับมัน!

หากกลัว – เราก็มักเลือกการหนี หรือการยอมสวามิภักดิ์ คือ ยอมแพ้!

นั่นคือ หากไม่ยอมแพ้แล้วหลบลี้หายไป ก็เลือกยอมแพ้แล้วอยู่ภายใต้อำนาจของมัน!

หากกล้า –เราก็จะเลือกเผชิญหน้ากับมัน ให้มันหนีไปหรือยอมอยู่ใต้อำนาจของเรา!

น่าเสียดายที่คนเรามักเลือกทางที่คิดว่าง่าย คือ หลบหรือหนีจากปัญหานั้น ๆ แต่หารู้ไม่ว่า ปัญหาก็เหมือนเงาที่ติดตามตัวของเราไปตลอดจนเราไม่มีทางสลัดมันให้หลุดไปได้อย่างถาวร!

แม้วันนี้ เวลานี้จะมองไม่เห็นมัน แต่มันจะปรากฎออกมาให้เห็นทุกครั้ง  ในยามที่เราเผชิญกับแสงที่ส่องมากระทบตัวของเรา!

ดังนั้น การพยายามที่จะหนีเงาหรือหนีปัญหา จึงไม่ใช่วิถีทางของคนที่มีสติปัญญา!

แต่เราควรจะกล้าหาญและใช้สติปัญญา!

นั่นคือ เราพึงตระหนักว่า เงาหรือปัญหานั้นไม่น่ากลัวอย่างที่เห็น  และต้องยอมรับว่า ไม่ว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไร มันจะยังคงอยู่กับเราตลอดไป!

บางครั้งเงาอาจจะเล็ก  บางทีอาจจะใหญ่  ขึ้นอยู่กับว่าแสงที่ส่องมาถึงเราว่าแรงขนาดไหน และเราอยู่ ณ ที่ใด?

หากเรามีสติและไม่กลัวต่อเงาหรือปัญหา เราก็จะดำเนินชีวิตหรือก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะหากว่าเราเดินเคียงคู่ไปกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อารักขาที่ดีเลิศและพร้อมเผชิญกับ “ปัญหา” หรือ “เงามืด” เหล่านั้น ไม่ว่ามันจะใหญ่โต หรือมืดทึบมากสักเท่าใด?

ให้เรามีใจเชื่อดุจดังกษัตริย์ดาวิดที่ได้ตรัสไว้อย่างมั่นใจว่า …

“พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด

พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า

พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์

แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขา “เงามัจจุราช” ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใด ๆ

เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์

คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์

พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์

พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน ขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่

แน่ทีเดียวความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า

และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์!”

                                                                         (สดุดี 23:1-6)

ใช่ครับ!

หากว่าเรามีพระเจ้าทรงดำเนินเคียงข้างเราไปในทุกที่ในทุกโมงยาม เราจะกลัว “ปัญหา” หรือ “เงา” ไปทำไม?

เพราะ แม้แต่ “เงามัจจุราช” เราก็ยังไม่กลัวเลย!

อย่าให้เราคาดหวังชีวิตที่ไร้เงาหรือไร้ปัญหา เพราะมันจะอยู่กับเราตลอดไป  ดังนั้น เราต้องเลือก ณ บัดนี้ว่า

เราจะกลัวปัญหา หรือเงา นั้นต่อไป หรือว่าเราจะกล้าหาญในการเผชิญ และพิชิตความกลัว นั้น โดยเชื่อพึ่งวางใจในพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์!

ดังที่พระเยซูคริสต์ตรัสว่า  “อย่ากลัวเลย จงเชื่อเท่านั้น!” (ลก.8:50)

เพราะเมื่อ ความเชื่อ (FAITH) มา  ความกลัว (FEAR) ก็จะหายไป!

ด้วยเหตุนี้ ขอให้วันนี้คุณ จงกล้าหาญ และพิชิตความกลัว หรือปัญหาที่อยู่ตรงหน้าด้วยความเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดหัวใจ!

 -ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-Twitter.com/thongchaibsc

 Posted by at 6:21 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)