ส.ค. 222010
 

22 สิงหาคม 2010

สวัสดีครับ CJ และญาติมิตร

ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกท่านมานมัสการพระเจ้าในวันนี้ได้ เพราะว่าสิ่งดี ๆ กำลังจะบังเกิดกับชีวิตของท่าน หากว่าท่านนำเอาพระวจนะของพระเจ้าที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติตาม! เช้านี้ผมเองกำลังเทศนาอยู่ที่คริสตจักรวัฒนา (สุดซอย 19) และอยู่จะแบ่งปันต่ออีกครั้งในรอบบ่าย 2 โมง ในหัวข้อ “พระคัมภีร์มาถึงเราได้อย่างไร?” หากผู้ใดว่างในเวลาดังกล่าวก็เชิญไปรับฟังและพบกันที่นั่นได้!

ต้องขอบคุณ อ.นิกรณ์ ที่ได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าที่ CJ ของเรา หวังว่าทุกท่านจะได้รับสิ่งดี ๆ จากคำเทศนาในวันนี้!

 • ขอแสดงความยินดีกับคู่สมรสใหม่ของสมาชิก CJ ของเราที่เข้าสู่พิธีสมรสเมื่อวานนี้ที่ คจ.วัฒนา นั่นคือคุณ ขวัญ (ผกากรอง ตะวันแจ้ง) และ คุณ เบบ (สุรวัจน์ น้ำหอม ) ขอพระเจ้าทรงนำให้ทั้ง 2 มีความ สุขในชีวิตสมรสและคุณเบบจะได้ต้อนรับองค์พระคริสต์อย่างเต็ม 100 ในเร็ว ๆ นี้ !
 • อธิษฐานเผื่อสุดยอดการแสดงละครแห่งปีนี้ในละครเรื่อง “ทางเลือก” (Your Choice) ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 28-29 ส.ค.นี้ ณ BSC สี่แยกพญาไท  สมาชิก CJ เข้าร่วมการแสดงราว 60 – 65 คน นับว่าเป็นอลังการงานสร้างอย่างมากเลย ขอทุกท่านชวนญาติมิตรที่ไม่เป็นคริสเตียนไปร่วมชมด้วยนะครับ ผู้จัดเตือนมาว่า
  • หากไม่ลงทะเบียน (ฟรี) จองรอบล่วงหน้าก่อน จะไม่ได้เข้าช
  • หากไม่พาญาติมิตรที่ไม่เป็นคริสเตียนไปด้วย ก็จะไม่ได้เข้าชมเช่นกัน! เพราะเราจัดให้พวกเขาชม ไม่ใช่พวกเราชม!
 • และขออธิษฐานเผื่องานมงคลสมรสของคุณ โอ๋ (ไอศูรย์) และคุณโอ๋ ที่ CJ ในวันอาทิตย์ที่ 19 กย. นี้ ด้วย
 • ส่วนผู้ที่เชื่อพระเยซูคริสต์แล้วประสงค์จะเข้าสู่พิธีบัพติศมา คริสตจักรจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 26 กันยายน นี้ ผู้ใดพร้อม กรุณาติดต่อ อ.วรรณ โดยด่วน (ต้องเข้ารับการอบรมในบทเรียนที่จำเป็น) และรับการอบรมพิเศษจากผมในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน เวลา 14.00 น. ที่ BSC    หากไม่ผ่านการอบรมจะรับบัพติศมาไม่ได้ !
 • ขออธิษฐานเผื่อการ “ฉลองใหญ่ 60 ปี แบ๊บติสต์” ในวันที่ 30 ตุลาคม ศกนี้ ด้วย ผู้ใดมีใจสนับสนุนรายการใดต่อไปนี้ขอเชิญแจ้งได้ที่ผม หรือ อ.วรรณ
  • ค่าโฆษณาหนังสืออนุสรณ์ 60 ปี 1 หน้า สี่สี -10000 บาท  (ครึ่งหน้า 5000 บาท)
  • ค่าอาหารโต๊ะจีน – โต๊ะละ 2000 บาท (จำนวน ………………โต๊ะ)

            สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย  เลขที่บัญชี  0001618512  สาขา  นานาเหนือ บัญชี ออมทรัพย์     และบอกเจตจำนงให้ชัดเชน!

 • เรื่องที่จอดรถ –เนื่องด้วยความเจริญเติบโตของคริสตจักร CJ อยู่ในระดับที่รวดเร็วมากจนกลายเป็นปัญหา
  • เรื่องสถานที่นมัสกร -เริ่มคับแคบ/อึดอัด
  • เรื่องสถานที่จอดรถ -เริ่มไม่อาจรองรับได้
 • คณะผู้อภิบาลจึงได้ประชุมและดำเนินการเร่งด่วนเฉพาะหน้าดังนี้
  • เจรจาขอเช่าที่จอดรถเพิ่มเติมกลางซอย 16 ตรงข้าม FOODLAND ขอสมาชิกทุกท่านเสียสละจอดรถที่นั่น   (คริสตจักรจะจ่ายค่าจอดให้)
  • เช่ารถตุ๊ก ๆ คันละ 500 บาท คอยให้บริการก่อนเริ่มนมัสการรับสมาชิกที่จุดจอดรถตรงข้าม FOODLAND ดังนั้น สมาชิก CJ และผู้สนใจที่เดินจากปากซอย 16 และ ณ ลานจอดรถ สามารถใช้บริการได้ ฟรี เข้ามาที่โบสถ์ และรถตุ๊กตุ๊กนี้จะรับจากหน้าโบสถ์ส่งกลับมาที่จอดรถหลังเลิกนมัสการ!
  • จ่ายค่าตำรวจตรวจตราการจอดรถของสมาชิกและผู้มาเยี่ยม ไม่ให้จอดขวางทางเข้า-ออก ของชาวบ้านในซอย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทมาแล้ว ในเดือนที่ผ่านมา จึงขอเตือนและขอความร่วมมือ อย่าจอดรถในที่ไม่สมควรจอดเด็ดขาด เพราะจะก่อเกิดความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น
 • ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อเรื่องสถานที่นมัสการของ CJ ต่อไป และหากมีคำแนะนำประการใดกรุณาแจ้งได้ที่คณะผู้อภิบาลหรือผม bscbkk@gmail.com
 • ขอพี่น้องทุกท่านอธิษฐานเผื่อและมาร่วมศึกษาพระคัมภีร์เล่มใหม่ คือ 1ยอห์น ได้ทุกวันพฤหัส ตั้งแต่บัดนี้! 18.00 – 19.00 น. อาหารเย็น / 19.00 – 19.30 น. สามัคคีธรรม/อธิษฐาน 19.30 – 21.00 น.  ศึกษาพระคัมภีร์
 • วันนี้ อย่าลืมอธิษฐานเผื่อสมาชิก CJ หมายเลข 21-24  ดังนี้ด้วยนะครับ (ไม่ว่าจะรู้จักเป็นส่วนตัวหรือไม่?) 

     1. อัมพุชินี  ขอจ่วนเตี๋ยว  2. อารดา เทิดธรรมคุณ  3. ชิดชนก มัญชุรัตน์   4. ยูถิกา ทรัพย์สุขวศิน

 • โดยอธิษฐานเผื่อตามหัวข้อต่อไปนี้ 
  • สุขภาพกายจิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์
  • คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจหรือมาหาพระคริสต์
  • ปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่น ทรัพย์อื่นๆ เงินทอง และการงานอาชีพฯลฯ
  • สติปัญญา  ความรู้ความเข้าใจ  และความรักอย่างเหลือล้น ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา การทำงาน
  • การรับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น  ฯลฯ

             วันนี้ ขอทุกท่านได้นมัสการและสามัคคีกันอย่างสุดหัวใจนะครับ!    

 ด้วยรักเสมอ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ศิษยาภิบาล (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

 Posted by at 6:48 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)