พระธรรม 1ซามูเอล 17

17:39 “และดาวิดก็คาดดาบทับเครื่องอาวุธ เขาลองเดินดูก็เห็นว่าใช้ไม่ได้ เพราะเขาไม่ชิน แล้วดาวิดจึงทูลซาอูลว่าข้าพระบาทจะสวม เครื่องเหล่านี้ไปไม่ได้ เพราะว่าข้าพระบาทไม่ชินดาวิดจึงปลดออกเสีย
(David fastened on his sword over the tunic and tried walking around, because he was not used to them.“I cannot go  in these,” he said to Saul, “because I am not used to them.” So he took them off.)

17:40 “แล้วจึงถือไม้เท้าไว้ และเลือกก้อนหินเกลี้ยงจากลำธารได้ห้าก้อน จึงใส่ในย่ามผู้เลี้ยงแกะของเขาในถุงของเขาและมือถือสลิงอยู่ ท่านก็เข้าไปใกล้คนฟีลิสเตียคนนั้น
(Then he took his staff in his hand, chose five smooth stones from the stream, put them in the pouch of his shepherd’s bag and, with his sling in his hand, approached the Philistine.)

17:41 “คนฟีลิสเตียนั้นก็ออกมาใกล้ดาวิด พร้อมกับคนถือโล่เดินออกหน้า

(Meanwhile, the Philistine, with his shield bearer in front of him, kept coming closer to David. )

17:42 “เมื่อคนฟีลิสเตียมองเห็นดาวิดก็ดูถูกเขา เพราะเขาเป็นแต่คนหนุ่ม ผิวแดงๆ รูปร่างงามน่าดู

(He looked David over and saw that he was only a boy, ruddy and handsome, and he despised him.)

17:43 “คนฟีลิสเตียจึงพูดกับดาวิดว่าข้าเป็นหมาหรือ เจ้าจึงถือไม้เท้ามาหาข้าและคนฟีลิสเตียคนนั้นก็แช่งด่าดาวิด ออกนามพระของตน
(He said to David, “Am I a dog, that you come at me with sticks?” And the Philistine cursed David by his gods.)

17:44 “คนฟีลิสเตียพูดกับดาวิดว่ามาหาข้านี่ ข้าจะเอาเนื้อของเจ้าให้นกในอากาศกับสัตว์ในทุ่งกิน

(“Come here,” he said, “and I’ll give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field!”)

17:45 “แล้วดาวิดก็พูดกับคนฟีลิสเตียคนนั้นว่าท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบ ด้วยหอกและด้วยหอกซัด แต่ข้าพเจ้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอล ผู้ซึ่งท่านได้ท้าทายนั้น
(David said to the Philistine, “You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the LORD Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied.)

17:46 “ในวันนี้พระเจ้าจะทรงมอบท่านไว้ในมือข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะประหารท่านและตัดศีรษะของท่านเสีย และในวันนี้ข้าพเจ้าจะให้ศพ ของกองทัพฟีลิสเตียแก่นกในอากาศและแก่สัตว์ป่า เพื่อทั้งพิภพนี้จะทราบว่ามีพระเจ้าพระองค์หนึ่งในอิสราเอล

(This day the LORD will hand you over to me, and I’ll strike you down and cut off your head. Today I will give the  carcasses of the Philistine army to the birds of the air and the beasts of the earth, and the whole world will know that  there is a God in Israel)

17:47 “และชุมนุมชนนี้ทั้งสิ้นจะทราบว่า พระเจ้ามิได้ทรงช่วยด้วยดาบหรือด้วยหอก เพราะว่าการรบครั้งนี้เป็นของพระเจ้า พระองค์จะทรง

มอบท่านไว้ในมือของเราทั้งหลาย

(All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the LORD saves; for the battle is the LORD’S,  and he will give all of you into our hands.”)

17:48 “อยู่มาเมื่อคนฟีลิสเตียคนนั้นลุกขึ้นเข้ามาใกล้เพื่อปะทะดาวิด ดาวิดก็วิ่งเข้าหาแนวรบเพื่อปะทะกับคนฟีลิสเตียคนนั้นอย่างรวดเร็ว

(As the Philistine moved closer to attack him, David ran quickly toward the battle line to meet him.)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.