พระธรรม 1ซามูเอล 17

ข้อมูลมีประโยชน์

17:1            “ตำบลโสโคห์” (Socoh) –ตั้งอยู่ราว 15 ไมล์ทางตะวันตกของเบธเลเฮม (2พศด.28:18) ที่อยู่ในเขตยูดาห์ใกล้

ชายแดนฟิลิสเตีย

“ตำบลอาเซคาห์” (Azekah) –อยู่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของโสโคห์ไปราว 1 ไมล์กว่า

“เอเฟสดัมมิน” (Ephes Dammin) -1พศด.11:13;2ซมอ.23:9

17:2            “หุบเขาเอลาห์” (Valley of Elah) –ตั้งอยู่ระหว่างอาเซคาห์กับโสโคห์ – 1ซมอ.21:9

17:4            “โกลิอัท” (Goliath) -1ซมอ.21:9;2ซมอ.21:19

“ยอดทหาร” (champion) –ในสมัยของกรีกโบราณ ที่พวกฟิลิสเตียมีความสัมพันธ์ด้วย บางครั้งอาจตัดสินการสู้รบในสงครามผ่านการเลือกยอดขุนศึก (ยอดนักรบหรือยอดทหาร) ของทั้ง 2 ฝ่ายที่สู้รบกันออกมาเป็นตัวแทนสู้รบกัน (2ซมอ.2:14-16)

“สูงหกศอกคืบ” (was over nine feet tall) = ราว ๆ 3 เมตร

17:5            “หนักห้าพันเชเขล” (weighing five thousand shekels) = ราว ๆ 57 กิโลกรัม

17:6            “หอกทองสัมฤทธิ์” (a bronze javelin) –ข.45;18:10

17:7            “ไม้กระพั่นทอผ้า” (a weaver’s rod) -2ซมอ.21:19;1พศด.11:23;20:5

“หนักหกร้อยเชเขลเป็นเหล็ก”(its iron point weighed six hundred shekels)= ราว ๆ15 ปอนด์ หรือ 7 กิโลกรัม

17:8            “จงเลือก” (Choose) -2ซมอ.2:12-17

17:10            “ข้าขอท้ากองทัพอิสราเอล” (I defy the ranks of Israel!) –ข.26,45;2ซมอ.21:21

17:11            “เมื่อ…ได้ยินถ้อยคำของคนฟิลิสเตียนั้น เขาทั้งหลายก็ท้อและกลัวมาก” (On hearing…Saul and all the Israelites were dismayed and terrifed)  -ในเวลานี้ ซาอูลซึ่งถือว่าเป็นยอดนักรบร่างใหญ่ของอิสราเอล (9:2;10:23) กลับกลัวหงอต่อหน้ายอดทหารของพวกฟิลิสเตีย ความกลัวของซาอูลและเหล่าทหารเป็นการทรยศต่อความเชื่อตามพันธสัญญาที่พระเจ้าสัญญาไว้ (อพย.23:22;ฉธบ.3:22;20:1-4)  ความกลัวของพวกเขาเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นชัดว่าการที่พวกอิสราเอลแสวงหาความมั่นคงในกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ (ไม่วางใจในพระเจ้า, 8:5,7) นั้นกำลังล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า

-เพราะตามพื้นฐานแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า พวกอิสราเอลต้องไม่กลัวศัตรูเพียงแต่ต้องวางใจในพระเจ้าจริง ๆ  -2ซมอ .10:12;อพย.14:13-14;กดว.14:9;ยชว.10:8;2พศด.20:7

17:12            “บุตรของชาวเอฟราธาห์” (the son of an Ephrathite) –ปฐก.35:16;  ปท.48:7;สดด.132:6;นรธ.1:2

“เจสซีมีบุตรแปดคน” (Jesse had eight sons) -1ซมอ.16:11

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.