ส.ค. 232010
 

พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณภัย และพระองค์จะทรงช่วยเราอีก เราไว้ใจพระองค์ว่า พระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีก (2โครินธ์ 1:10)

ลองนึกว่าคุณมีล๊อตเตอรี่ที่ถูกรางวัลหลายล้านเหรียญอยู่ในมือ แต่ไม่ได้ไปขอขึ้นเงินรางวัลของคุณ ผมเคยอ่านเจอบทความหนึ่ง เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย ใครบางคนเอาชนะ 76,275,360 คนเพื่อจะได้รางวัลแจ๊คพอท 46 ล้านเหรียญ แต่ไม่มีใครไปขึ้นเงินรางวัล ในคาลิฟอร์เนียเอง มีเงินรางวัลที่ไม่มีเจ้าของตกค้างอยู่ถึง 25 ล้านเหรียญทีเดียว

พระเจ้าทรงมีรางวัลให้เราทุกคนที่มีค่ามากมายกว่าหลายล้านต่อหลายล้านเหรียญ เรียกว่า “ความรอด” บางคนไม่เคยไปขึ้นรางวัล หลายคนไม่เคยเบิกมาใช้ และหลายคนไม่ชอบใจ หรือบางทีอาจไม่รู้ก็เป็นได้ แต่เมื่อเรามาวางใจในองค์พระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์ยืนยันหนักแน่นว่าเราได้รับความรอด (จากความผิดบาป) เป็นของรางวัลที่ได้ครอบครองเป็นเจ้าของเลย

ความรอดปกคลุมอดีตของคุณ เมื่อคุณคิดว่าคุณไม่มีคุณค่าพอ ไม่คู่ควรกับความรอด คุณแน่ใจได้เลยว่าพระเจ้าได้ให้อภัยความผิดบาปทั้งสิ้นของคุณแล้ว ความรอดของเราไม่ได้ตั้งอยู่บนความรู้สึกชั่วครู่ แต่บนความจริงตามที่พระเจ้าตรัส พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์ และไม่ถูกพิพากษา แต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว” (ยอห์น 5:24)

ความรอดปกคลุมปัจจุบันของคุณ เพราะไม่ใช่เพียงแต่พระเจ้าได้ทรงช่วยให้คุณรอดแล้ว แต่พระองค์ยังคงช่วยคุณ – ช่วยคุณให้พ้นจากอำนาจบาปที่ควบคุมคุณอยู่ ใน 2โครินธ์ 1:10 อ่านว่า พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณภัย และพระองค์จะทรงช่วยเราอีก เราไว้ใจพระองค์ว่า พระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีก”

ความรอดครอบคลุมอนาคตของคุณด้วย เพราะพระเจ้าจะทรงช่วยคุณให้รอดพ้นจากการพิพากษาในอนาคต พระธรรมโรม  5:9 กล่าวว่า เพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าโดยพระองค์”

ความรอดหมายความว่าพระเจ้าได้ช่วยคุณให้รอดแล้ว พระเจ้ากำลังช่วยคุณอยู่ และจะทรงช่วยคุณต่อไปในอนาคตด้วย

Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ความรอดเกินคุ้มกว่าถูกล๊อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสิบงวดรวมกันเสียอีก เพราะถูกล๊อตเตอรี่คุณมีโอกาสได้ใช้เงินรางวัลแค่บนโลกนี้ แต่ความรอดจะทำให้คุณปลอดภัยจากบึงไฟนรกเมื่อจากโลกนี้ไปนิรันดร … ขอบคุณพระเจ้า
  • ฝากอธิษฐานปกป้องทีมงานละคร “ทางเลือก” จากทุกคริสตจักร ให้ปลอดภัยทุกประการค่ะ เสาร์ อาทิตย์นี้ละครจะแสดงแล้ว อย่าลืมอธิษฐานเผื่อความรอดจะไปถึงผู้เข้าชมละครด้วย … ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ
 Posted by at 8:59 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)