ส.ค. 262010
 

“เหตุฉะนั้น  ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาป ยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์” (มัทธิว 7:11)

ไม่นานมานี้ ผมได้ไปผจญภัยตามชั้นที่เรียงขายของเล่นสีเป็นสีชมพู ผมไม่เคยเดินแถวนี้มาก่อน เพราะดูแล้วไม่มีอะไรน่าสนใจ ของเล่นตรงนั้นมีแต่ของเด็กผู้หญิง ผมเคยแต่ไปซื้อของเล่นเด็กผู้ชาย ซื้อของเล่นให้ลูกชายเป็นเรื่องง่ายเพราะผมจะซื้อเฉพาะที่ผมชอบ แล้วพวกเขาก็ชอบทุกอย่างที่ผมซื้อให้ แต่เดี๋ยวนี้มีหลานเป็นเด็กผู้หญิงสามคน ทำให้ผมรู้ว่าซื้อของเล่นเด็กผู้หญิงนั้นเป็นคนละเรื่อง เด็กผู้หญิงชอบในสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง แต่เมื่อผมเริ่มใส่ใจสำรวจไปเรื่อยๆ ทำให้ผมได้เรียนรู้มากขึ้นไปพร้อมกับหลานๆ ผมเริ่มสนุก และทำสิ่งนี้ได้อย่างมีความสุข พวกเขาเป็นความปิติยินดีของผมครับ และที่เหนืออื่นใด ผมต้องยั้งใจไว้บ้าง ไม่เช่นนั้นจะตามใจพวกเขาจนเคยตัว

เมื่อเรามาวางใจในพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์บอกเราว่าเราได้รับการอุปถัมป์เข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าแล้ว และเรามีพระบิดาในสวรรค์ที่ปรารถนาจะอวยพรเรา  พระเยซูตรัสว่า “ฝูงแกะเล็กน้อยเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระบิดาของท่านชอบพระทัยจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่าน” (ลูกา 12:32) พระบิดาของเราไม่เคยหวงสิ่งใดเลย พระองค์ทรงมีพระทัยกว้างขวาง พระองค์อยากประทานสิ่งของต่างๆมากมายให้แก่เรา อยากอวยพระพรเรา ในมัทธิว 7:11 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์”

พระเจ้าไม่เพียงแต่อภัยบาป ไม่ถือโทษ และนำเราออกจากพันธนาการของบาปที่เกาะเราอยู่เท่านั้น แต่ยังทรงรับเราเข้าเป็นบุตรด้วย  ผมคิดว่ามันมหัศจรรย์มาก ผมยืนจำเพาะพระพักตร์ด้วยความยำเกรง พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ทรงมีพระทัยอยากทำอะไรๆหลายอย่างให้คนอย่างพวกเราครับ

Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ถ้าชีวิตเป็นที่พอพระทัย ขอสิ่งใด พระเจ้าก็จะประทานให้ เป็นพระสัญญาที่แน่นอน
  • แต่ปัญหาคือ ชีวิตไม่น่าพอพระทัย ขอแบบไร้ขีดจำกัด และเมื่อพระเจ้าไม่ประทานให้ ก็โกรธและพาลเอากับพระองค์
 Posted by at 11:19 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)