ส.ค. 292010
 

วันหนึ่งเพื่อนของผมถูกวิพากษ์วิจารณ์ ผมจึงถามเขาว่า “รู้สึกยังไงบ้างที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์?” เขาตอบว่า “คงต้องพูดว่า ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเขารู้เพียงแค่นั้น”

พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่ง และทรงบันทึกทุกเรื่องไว้ – แม้จะเป็นเรื่องความลับที่เราพยายามปกปิด พระเยซูตรัสว่า ฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่า คำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้น มนุษย์จะต้องรับผิดในถ้อยคำเหล่านั้น ในวันพิพากษา” (มัทธิว 12:36) บาปและความลับทุกอย่างที่ปกปิดเอาไว้จะถูกเปิดเผย

หนังสือลูกา 12:2-3 กล่าวว่า “แต่ไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้ที่จะไม่ต้องเปิดเผย หรือการลับที่จะไม่เผยให้ประจักษ์ เหตุฉะนั้นสิ่งสารพัดซึ่งพวกท่านได้กล่าวในที่มืด จะได้ยินในที่แจ้ง และซึ่งได้กระซิบในหูที่ห้องส่วนตัว จะต้องประกาศบนดาดฟ้าหลังคาบ้าน”

วันแห่งการพิพากษาจะเป็นวันที่โครงกระดูกจะออกมาจากตู้  และพวกเราแต่ละคนจะยืนอยู่ที่นั่นเพื่อดูบันทึกลับของเรา

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily treasures from the Word

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เราคงต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดมากขึ้นอีก เพราะพระเจ้าทรงได้ยิน และทรงบันทึกเทปไว้
  • ขอพระเจ้าอวยพระพรให้เราเปิดปากพูดแต่ในสิ่งที่ดี และยับยั้งเราเมื่อเราเริ่มจะเผลอ
 Posted by at 8:53 pm

  2 Responses to “เครื่องบันทึกเทปของพระเจ้า”

  1. เหมือนอย่างที่คุณวิกรม ได้พูดเมื่อวานนี้ ขอพระเจ้าอย่าให้เรามีอะไรต้องปิดบัง หากทำถูกต้องก็เปิดเผยได้ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหน คำพยานที่ดีมาจากหัวใจที่บริสุทธิ์ อย่างคุณวิกรมค่ะ

  2. ไม่มีความลับในโลก

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)