ความหวังสำหรับผู้สิ้นหวัง

ภายหลังพระเยซูทรงปรากฎในพระกายอีกรูปหนึ่งแก่สาวกสองคนขณะที่พวกเขาเดินอยู่นอกเมือง (มาระโก 16:12)

บางครั้งในความคิดของเรา เรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่เป็นตามที่หวัง พระองค์ไม่ได้ทำตามที่ตรัสไว้ หรือเมื่อเราเจอวิกฤติของชีวิต บางสิ่งที่เกิดขื้นในชีวิตเรา ทำให้รู้สึกผิดหวังในพระเจ้า

เป็นสิ่งเดียวกับที่สาวกทั้งสองรู้สึก หลังจากที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน พวกเขาสูญสิ้นความหวัง เมื่อพระเยซูทรงไปปรากฎแก่พวกเขาขณะกำลังเดินออกจากเยรูซาเล็มไปนอกเมือง (ดูมาระโก 16:12) ความคิดของพวกเขาคือพระเยซูทำให้รู้สึกเสื่อมศรัทธา พวกเขาเข้าใจพระราชกิจของพระองค์ผิดไป คิดว่าพระผู้ช่วยให้รอดต้องมีอำนาจและกำลังทางทหาร ไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ต้องมาทนทุกข์ทรมาน

แต่ถ้าพวกเขาอ่านพระวจนะดีๆ จะพบคำอธิบายที่ชัดเจนของการทนทุกข์ทางกายขององค์พระคริสต์ที่พยากรณ์ไว้ในหนังสืออิสยาห์  ลองอ่านสดุดี 22 ที่ชี้ให้เห็นว่าพระบาทและพระหัตถ์ของพระองค์จะถูกตะปูตอก และจะทรงคร่ำครวญจากบนกางเขนพระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ทำไมทรงทอดทิ้งข้าพระองค์?” แต่พวกเขามองไม่ออก

พระเยซูทรงทำในสิ่งที่เสด็จมาเพื่อการนี้ และพวกเขาเข้าใจผิด  ดูเหมือนบางทีพระเจ้าก็ทำให้เราผิดหวัง เพราะเราไม่เข้าใจ ปัญหาเดียวกับสาวกที่ท้อถอยของพระองค์ พวกเขาออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มเพื่อให้ลืมภาพพระเยซูถูกตรึงกางเขนเสีย ในความเป็นมนุษย์ พวกเขาต้องการอยู่ให้ไกลจากกางเขนนั้นเท่าที่จะทำได้

บ่อยครั้งเมื่อเราท้อถอย เราชอบคิด “ฉันไม่อยากอยู่ใกล้พวกคริสเตียน ไม่อยากอ่านพระคัมภีร์ ไม่อยากอธิษฐาน” แต่นั่นคือความผิดพลาดใหญ่หลวง นั่นคือเวลาที่เราต้องวิ่งเข้าหาพระเจ้า ไม่ใช่วิ่งหนีไปจากพระองค์ เราต้องใช้เวลาด้วยกันกับลูกๆของพระองค์ ไม่ใช่หลบหนีไปอยู่ตามลำพังครับ

Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • บางครั้งเราก็มองไม่ทะลุวิกฤติของฃีวิต มองไม่เห็นการงานบางอย่างของพระองค์ผ่านความทุกข์ยาก เอาแต่คร่ำครวญสงสารตัวเอง เราคงต้องวางใจ อดทน และรอคอยเพื่อให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จลงในชีวิตของเรา – ขอพระเจ้าอวยพรให้เสามารถมองมุมเดียวกับพระองค์ได้ค่ะ
  • พฤหัสฯ 9 กันยายนอย่าลืมมาเรียนพระคัมภีร์ 1ยอห์นบทที่ 4 โดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.