ไม่ใช่แค่เทียนไขแท่งสั้น ๆ

ชีวิตไม่ใช่แค่เทียนไขแท่งสั้นๆ แต่ชีวิตคือคบเพลิงตระการตา

ที่ฉันปรารถนาที่จะจุดให้สว่างไสว

เท่าที่จะทำได้ ก่อนที่จะส่งต่อไปให้กับชนรุ่นอนาคต

(Life is not a brief candle. It is a splendid torch that I want to make burn

as brightly as possible before handing it on to future generations.)  -Bernard Shaw-

ผมชอบคำพูดของท่าน เบอร์นาร์ด ชอว์ ในข้างต้นที่เตือนสติของพวกเราว่า อย่าทำอะไรแบบไม่คิดหรือสิ้นคิด!

ชีวิตของเรานั้น หากจะพูดว่าสั้นมันก็สั้น แต่กระนั้น ก็ยังยาวพอที่เราจะใส่สิ่งดีมีคุณค่าลงไปในช่วงเวลาเหล่านั้น!

ชีวิตของเราอาจจะอยู่ยงคงต่อไปในกาลเวลา ประดุจเป็นดุจคบเพลิงเจิดจ้าที่ส่งไฟต่อ ๆ ไปยังอีกหลายยุคสมัยได้ดุจเดียวกับไฟโอลิมปิคที่ถูกจุดส่งต่อกันมานานนับศตวรรษ!

ฉะนั้น อย่าให้เราทำชีวิตของเราให้กลายเป็นชีวิตที่ทั้งสั้น และทั้งไร้ค่า หรือมีคุณค่าแต่สั้นเกินไป!

เราน่าจะเห็นด้วยกับประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น ที่เคยกล่าวไว้อย่างน่าประทับใจ เมื่อท่านถูกถามว่า ..

“ท่านมีจุดมุ่งหมายในการดำรงชีวิตอย่างไร?”

ท่านตอบว่า …

“เมื่อถึงคราวที่ฉันจะต้องตาย ฉันอยากจะให้เขากล่าวถึงตัวของฉันว่า

ฉันเป็นผู้หักร้างถางพง เพื่อเตรียมดินสำหรับปลูกดอกไม้ ณ ที่ที่ฉันปรารถนา

ชีวิตของคุณและผมก็ควรเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน!

อย่าให้พวกเรามีชีวิตอยู่แบบแค่

…มาเกิด …มาอยู่ แล้วก็ …มาตาย แค่นี้จบ!

ชีวิตของเราน่าจะมีคุณค่าสูงยิ่งในขณะที่เราดำรงชีพอยู่ในโลก!

และผลแห่งความดีมีประโยชน์ในชีวิตเหล่า นั้น ควรส่งต่อหรือดำเนินต่อไป แม้แต่ในยามที่เราจากโลกนี้ไปแล้ว! ดุจเดียวกับคุณค่าของ

…ต้นไม้ที่ยังทรงคุณประโยชน์อยู่ แม้แต่ในยามที่มันตายไปแล้ว โดยการถูกนำใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างบ้าน หรือเครื่องเรือน    หรือ

…พืชสมุนไพร ที่เมื่อมันตายไปแล้วยังกลายเป็นกระสายยาช่วยรักษาโรค หรือช่วยชีวิตคน  หรือ

วัวหรือช้าง ที่ตายไปแล้ว แต่ยังเหลือสิ่งที่มีราคาหรือมีประโยชน์  อาทิเช่น หนัง  เขา  หรือ งา!    ฯลฯ

ดังนั้น เราเช่นกันควรมีความดี หรือแบบอย่างแห่งความดีเหลือมอบไว้ให้เป็นมรดกแก่ชนรุ่นต่อ ๆ ไป หลังจากที่เราได้ตายจากโลกนี้ไปแล้ว ดังคติสอนใจอันอมตะสำหรับชาวไทย ซึ่งสมเด็จกรมพระปรมานุชิต ชิโนรส ทรงประพันธ์ที่ว่า  …

“พฤษภกาสร                             อีกกุญชรอันปลดปลง

โททนต์เสน่งคง                          สำคัญหมายในกายมี

นรชาติวางวาย                          มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

สถิตทั่วแต่ชั่วดี                          ประดับไว้ในโลกา”

พระเยซูคริสต์ก็ตรัสไว้เช่นกันว่า…

ความดีที่เรากระทำ จะเป็นดุจแสงสว่างที่ส่องให้คนทั้งปวงได้เห็น

แล้วคนทั้งหลายจะสรรเสริญองค์พระเจ้าแห่งความดีที่เราศรัทธา!

“ ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ

เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ (มัทธิว 5:16)

ดังนั้น…ขออย่าให้เราทำตัวเป็นแค่เทียนไขเล่มเล็ก ๆ ที่จุดไม่นานก็ดับ แต่ให้เราเป็นดุจคบเพลิงส่องสว่าง        ที่จุดส่งต่อความดีออกไปในอนาคตอีกหลาย ๆ สมัย

ขอให้คุณถามตัวเองว่า…

วันนี้ คุณทำตัวเหมือนคนตาย ที่ยังเดินได้อยู่หรือไม่?  หรือ

วันนี้ คุณจะทำให้ชีวิตของคุณมีค่าเพียงน้อยนิดหรือมโหฬารมหาศาล?    หรือ

วันนี้ คุณปรารถนาจะให้ชีวิตและความตายของคุณเป็นที่จดจำเพียงชั่วคราวหรือตลอดกาล?

ตอบที!

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

Twitter.com/thongchaibsc

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.