ก.ย. 162010
 

“เพราะว่าเมื่อคราวที่พวกเขาถูกทดลองอย่างหนักได้รับความทุกข์ยาก ความยินดีล้นพ้นของเขาและความลำบากยากจนอย่างที่สุดของเขานั้น ก็ล้นออกมาเป็นใจศรัทธาอย่างยิ่ง” (2โครินธ์ 8:2)

ชายคนหนึ่งนั่งเฝ้ามองดักแด้ผีเสื้อค่อยๆเอาตัวออกมาจากรังไหม ด้วยความที่อยากจะช่วย เขาจึงเอามีดพกอันเล็กกรีดด้านข้างรังเพื่อให้ดักแด้ออกมาได้ง่ายๆ พอกรีดเสร็จ ดักแด้ก็ร่วงตกลงมา สักพักมันพยายามจะบินขึ้นด้วยปีกที่อ่อนแรง พักเดียวเท่านั้นก็หมดแรงล้มลงตาย

คุณอาจพูดว่า “เศร้าจัง” ใช่ครับมันเศร้า เพราะพระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับดักแด้ผีเสื้อตัวนั้น การที่มันพยายามออกจากรังเป็นการฝึกเสริมกำลังปีกเพื่อให้แข็งแรงพอที่จะบินได้ เช่นกันพระเจ้าไม่ปรารถนาให้คุณมีชีวิตที่อ่อนแรง หมดกำลังจนตายไปในที่สุด พระองค์ต้องการให้คุณเติบโตแข็งแรงเป็นผู้ใหญ่

ค้นหาปีกแห่งความพยายามของคุณในวันนี้

เสริมกำลังปีกด้วยพระสัญญาในพระวจนะ

ลองไต่ระดับเพดานบินแบบของคุณขึ้นไปเรื่อยๆโดยพึ่งพิงกำลังจากองค์พระเยซูคริสต์

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ไม่มีทางลัดสำหรับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ทุกอย่างต้องการการฝึกฝน อดทน และบากบั่น โดยมีองค์พระเยซูคริสต์คอยหนุนกำลัง อย่าพยายามหาทางลัด เพราะคุณจะตกลงมาตายเหมือนอย่างดักแด้ – ขอพระเจ้าอวยพระพรให้โตไวๆค่ะ
 Posted by at 11:29 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)