ก.ย. 262010
 

เอเฟซัส 5:20-21 กล่าวว่า “จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอ  ในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา จงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์”

ชีวิตคนเรามีอยู่สี่ระดับ

  1. มีคนบางจำพวกที่เอาแต่บ่นต่อว่า คุณเคยเจอคนแบบนี้บ้างไหมครับ? พวกเขาสามารถทำให้ห้องโล่งได้ทันทีที่ก้าวเข้ามา เรียกว่าเป็นระดับต่ำสุด
  2. ต่อไป เป็นจำพวกที่ดำเนินชีวิตแบบไม่กตัญญูรู้คุณ คนพวกนี้จะไม่บ่น แต่ก็ไม่เคยขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่เห็นได้ชัดเจน จัดอยู่ในระดับดีขึ้นมาหน่อย แต่ก็ไม่ถึงกับดีอะไร
  3. แล้วก็ บางพวกที่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่เห็นได้ชัดเจน เมื่อมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น พวกเขาจะรู้สึกกตัญญู นับเป็นระดับขั้นที่เรียกว่าดี
  4. ระดับสูงที่สุดคือพวกที่ขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีและทุกเวลา นี่คือเคล็ดลับของชีวิตที่มีความสุขและเกิดผล

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily treasure from the Words

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • คงต้องทบทวนตัวเองว่าอยู่กันที่ระดับไหน หรือขึ้นๆลงๆไปมา
  • ให้เรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณี ไม่ว่าดีหรือร้าย เพราะที่สุดแล้วจะเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง – สรรเสริญพระเจ้า
 Posted by at 9:18 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.