ดวงใจที่นิ่ง

 “มีแต่ในน้ำนิ่งเท่านั้นที่สิ่งต่างๆ สะท้อนภาพได้ไม่บิดเบือน มีแต่ในดวงใจที่นิ่งเท่านั้นที่เราหยั่งเห็นโลกได้อย่างแท้จริง!”

(Only in quiet water things mirror themselves undistorted. Only in a quiet mind is adequate perception of the world.)

     ฮันส์ มาร์โกเลียต (Hans Margolius) ได้กล่าวข้อคิดข้างต้นไว้อย่างน่านำมาขบคิด!

      น่าเสียดายที่คนในสังคมของเราทุกวันนี้ ใจไม่นิ่ง!

      เมื่อใจไม่นิ่งภาพที่เห็นหรือเรื่องราวที่รับรู้ก็เลยไม่นิ่งตามไปด้วย!

      ในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกันก็ถูกกระทบกระเทือนกระแทกกระทั้น เพราะใจที่ไม่นิ่ง ก่อเกิดคลื่นอารมณ์จากพายุแห่งอคติซัดกระหน่ำ! จนคนจำนวนไม่น้อยที่มิตรภาพระหว่างกันถูกซัดจนพินาศ กระจุยกระจายอันตรธานหายไปหมด!

      แม้แต่มิตรภาพของมิตรหรือคู่ชีวิตหรือคนที่ร่วมชายคาเดียวกัน ในบ้าน ในที่ทำงาน ในสถาบัน หรือในสังคม ที่เคยอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ด้วยความสัมพันธ์ที่ล้นไหลก็สิ้นสลายไป แม้ว่ามันจะเคยมี เคยดำรงอยู่หรือเคยดำเนินต่อเนื่องมายาวนานสักแค่ไหนมาแล้วก็ตาม!

      น่าเสียดายที่ใจที่ไม่นิ่งได้ทำลายทุกสิ่งที่เคยเพียรสร้างหรือฟูมฟักทะนุถนอมกันมาตลอดมากปีเดือนในอดีต!

      แต่ปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นถูกบั่นทอนเมื่อใจไม่นิ่ง รวมทั้งอนาคตที่น่าจะหวานชื่นมากขึ้นถูกทำลายหมดสิ้นตั้งแต่บัดนี้ ช่างน่าเสียดายจริง ๆ !

      “จิตใจที่ไม่นิ่ง” ทำให้ปากของเราอยู่ไม่สุข เมื่อปากพูดสิ่งที่ออกมาจากใจที่ไม่นิ่ง ความสุขของทุกคนก็หายไป!

      ด้วยเหตุนี้ หากเราไม่ต้องการประสบกับโศกนาฎกรรมดังที่กล่าว ก็ขอให้ตั้งจิตใจอย่างแน่วแน่ว่า นับจากนี้ไป ไม่ว่าเราจะประสบกับเหตุการณ์ใดที่กระทบหัวใจของเราจนหวั่นไหว อาทิ

                …คำพูดที่ก่อความสะเทือนใจหรือเจ็บปวดให้แก่เรา

                …ท่าทางที่ยั่วเย้าเร้าโทสะของเรา

                …ท่าทีที่สร้างความหงุดหงิดหรือขมขื่นใจแก่เรา ฯลฯ

      ก็ขอให้เราควบคุม “ใจ” ของเราไว้ก่อน! ขอให้ใจของเรานิ่งและเปิดอุปกรณ์รับรู้ทั้งหมดของเราด้วยใจที่สงบและเปิดกว้าง

                …หูให้พร้อมฟังอย่างถ้วนถี่

                …ปากให้ปิดไว้ไม่พูดอะไร นอกจากคำถามเพื่อได้ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น

                …สมองให้ทำงานบนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรมและมีวิจารณญาณ

                …กายให้ที่ส่งภาษาแห่งความเป็นมิตร ฯลฯ

      คำแนะนำที่ดีจากพระคัมภีร์ไบเบิลที่สามารถได้รับการนำไปปฏิบัติได้ทันทีในเรื่องนี้ อยู่ในพระธรรมยากอบ 1:19 ที่เขียนไว้ว่า…

“ดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงทราบข้อนี้ จงให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าในการโกรธ!”

      หากคุณผู้อ่านกระทำตามที่แนะนำไว้ข้างต้น คุณจะลดปัญหาอันไม่พึงประสงค์ลงไปได้อย่างมากมาย และจะเป็นการป้องกันความเสียหายอันใหญ่หลวงไม่ให้เกิดขึ้นได้อีกด้วย!

      เพราะว่าคุณผู้ฟังจะบังเกิดความเข้าใจและได้สติที่ช่วยเหนี่ยวรั้งหรือยับยั้งปากและมือของคุณไม่ให้สร้างความเจ็บปวดหรือความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองและผู้อื่น!

      คำเตือนสติท้ายสุดที่จะฝากไว้ ปรากฎอยู่ในพระธรรมสุภาษิตที่มีใจความว่า…

“บุคคลที่ยับยั้งถ้อยคำของเขาเป็นคนมีความรู้ และบุคคลผู้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนที่มีความเข้าใจ!”  (สภษ.17:27)

      วันนี้คุณมีจิตใจที่สงบนิ่งเยือกเย็นพอที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วหรือง?

 -ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

Twitter.com/thongchaibsc

 

                                               

                                                    2/2                                                      

                               

                               

               

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.