สารจากศบ. 10 ตุลาคม 2010

10 ตุลาคม 2010

ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยบทเพลงเป็นพิเศษในวันนี้

“จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญ คือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดี

จากใจของท่าน ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า” (เอเฟซัส 5:19)

ผมมีหลาย ๆ บทเพลงที่ผูกพันกับชีวิตของผมในวาระต่าง ๆ  ซึ่งขอแบ่งปันบทเพลงเหล่านั้นกับทุกท่านในวันนี้ ดังนี้

…ในวาระที่ยังไม่เชื่อ                   … เพลง “พระเจ้าเที่ยงแท้”

….ในวาระที่เชื่อใหม่ ๆ                … เพลง “ผู้เป็น”

…ในวาระที่ยังกลัวผี                   … เพลง “ในพระนามพระเยซู”

…ในวาระที่ไม่กล้าไปข้างหน้า     …เพลง “ขอพระเยซูโปรดนำหน้า”

…ในวาระที่เกิดคำถามในชีวิต     …เพลง “พระเยซูเป็นคำตอบ”

…ในวาระที่ขาดความเชื่อ           … เพลง “He is Everything to Me.”

…ในวาระที่สงสัยความซื่อสัตย์ของพระเจ้า … เพลง “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”

…ในวาระที่แบกภาระหนัก          …เพลง “จากวันนั้น”

…ในวาระที่เจอวันร้าย ๆ ในชีวิต  …เพลง “ฝากความหวัง!”

…ในวาระที่มีความยินดี              … เพลง “จะบอกว่า”

…ในวาระที่ต้องเดินหน้า             …เพลง “ซ่อนข้าไว้”

หวังว่าพี่น้องจะซาบซึ้งกับบทเพลงเหล่านี้ร่วมกันกับผม

…ชีวิตคริสเตียนของเราขาดเสียงเพลงไม่ได้เป็นอันขาด!

เพราะเพลงคือสื่อที่เราใช้แสดงความรู้สึกและความปรารถนาทั้งปวงของเรา

-พระเจ้าทรงบัญชาให้โมเสสเขียนบทเพลงและสอนให้ประชาชนขับร้องเป็นพยาน    -ฉธบ.31:21-22

ดาวิดถวายบทเพลง สรรเสริญ การช่วยกู้จากพระเจ้า   -2ซมอ.22:1

คณะนักร้องขับร้องเพลง ถวายในพระนิเวศของพระเจ้า  -1พศด.6:31-32

-พระเจ้าทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากของคนของพระเจ้าอย่างดาวิด -สดด.40:3

ผู้เชื่อพระเจ้ามีบทเพลงของพระองค์อยู่กับเขาอยู่เสมอในเวลากลางคืน  -สดด.42:8

แต่ที่สุดยอดก็คือ พระเจ้าทรงเป็นกำลังและบทเพลงของเรา!

พระเจ้าทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้า พระเจ้าทรงมาเป็นความรอดของข้าพเจ้า (สดด.118:14)

และพระเจ้ายังทรงเป็นที่ซ่อนของเราล้อมตัวของพวกเราไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วยกู้

สดด.32:7 “พระองค์ทรงเป็นที่ซ่อนของข้าพระองค์ พระองค์ทรงสงวนข้าพระองค์ไว้จากความยากลำบาก

พระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วยกู้”

ขอให้เรารักพระเจ้าให้มากและรักกันให้มากขึ้น

ขอให้เราทักทายปราศรัยกันด้วยบทเพลงนมัสการ  เพลงสดุดี เพลงสรรเสริญและกำลังเพลงขอบคุณพระเจ้าตลอดไป!

ขอให้เราเข้มแข็งพร้อมยืนหยัดผจญกับทุกวาระของชีวิต วางใจพระเจ้าและพึ่งอาศัยบทเพลงเหล่านี้ และก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ!

และวันนี้อย่าลืมอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน เจาะจงผู้ที่มีความทุกข์และกำลังเผชิญกับปัญหาชีวิตอยู่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิก CJ  เลขที่ 49-52 ดังนี้

1. คุณชุติมน นันทวิภัทร(ไก่)  2. คุณโสรยา ชวกุล(หน่อง)

3. คุณชนน วังตาล(นน) 4.คุณโทโมโกะ ณะสุโห(โม)

โดยอธิษฐานเผื่อตามหัวข้อต่อไปนี้

1) สุขภาพกายจิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์

2) คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจหรือมาหาพระคริสต์

3) ปัจจัยอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่นทรัพย์อื่น เงินทองและการงานอาชีพ ฯลฯ

4) สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และความรักอย่างเหลือล้น   ที่จำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการศึกษา  การทำงาน การ    รับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น และในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญ  ฯลฯ

5) มีส่วนร่วมในชีวิตและกิจกรรมของคริสตจักรอย่างทุ่มเทเกิดผล และนำให้คริสตจักรเจริญก้าวหน้าขึ้น

และขอความเมตตาเป็นพิเศษในการอธิษฐานเผื่อผมที่จะเดินทางไปร่วมประชุมผู้นำคริสเตียนจากทั่วโลกที่ Cape  Town South Africa ในระหว่างวันที่ 14-26 ตุลาคม นี้ และผมจะกลับมาสอนพระคัมภีร์เริ่มเล่มใหม่ คือ “พระธรรมยากอบ” ในวันพฤหัสที่ 28 ตุลาคม นี้ ซึ่งเป็นพระธรรมที่ดีเยี่ยมจริงๆ และจะเทศนาในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม ด้วย แล้วพบกันในวันเวลาดังกล่าวนะครับ

ขอพระเจ้าอวยพรด้วยความรักที่ไม่จำกัดเสมอไป

รักจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ศิษยาภิบาล (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • พันธกิจออกไปทำความดีครั้งต่อไป บ่ายวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม ที่ ร.พ.พระมงกุฎ สนใจไปร่วมพันธกิจกรุณาแจ้งชื่อได้ที่พี่แหวว และคุณจ้า
  • ต้องการถวายเพื่อพันธกิจต่างๆของคริสตจักร กรุณานำเงินใส่ซองและเขียนหน้าซองให้ชัดเจน ถ้าต้องการใบเสร็จให้แจ้งด้วยค่ะ
  • ถ้าที่จอดรถ บ.ยอห์นสันเต็ม นำรถไปจอดได้ที่จอดรถให้เช่าตรงข้ามทางเข้าที่จอดรถ Foodland  ทางเข้ามีป้ายและมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ เข้าไปจอดและจะมีรถตุ๊กๆไปรับ

หัวข้ออธิษฐาน

  • เผื่อทหารบาดเจ็บ และพิการที่เราจะไปเยี่ยมเยียนอาทิตย์หน้า ขอให้พระเจ้าเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณ ให้เขารับฟังและรับเอาข่าวประเสริฐแห่งความรอด
  • พันธกิจภายในคริสตจักร – งานประกาศคริสตมาส
  • พันธกิจภายนอกคริสตจักร – งานฉลอง 60 ปี แบ๊บติสต์ / คอนเสิร์ตนมัสการ 20 พ.ย.
  • เผื่อสถานที่ ทิศทางและนโยบาย เพื่อรองรับจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น
  • เผื่อสมาชิก CJ หลายคน และญาติพี่น้องที่เจ็บป่วย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.