ต.ค. 142010
 

“ข้าแต่พระเจ้า ในเวลาเช้าพระองค์ทรง สดับเสียงของข้าพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์เตรียมถวายเครื่องสักการ บูชาแด่พระองค์และเฝ้าคอยดูอยู่” (สดุดี 5:3)

การเป็นคริสเตียนคือสัมพันธภาพแห่งความรัก คุณไม่สามารถรักคนที่คุณไม่รู้จัก และคุณจะไม่รู้จักใครดีถ้าคุณไม่เคยใช้เวลาที่มีคุณภาพกับพวกเขา

  • รู้จักพระเยซูคือการรักพระองค์
  • รักพระองค์คือการวางใจในพระองค์
  • วางใจในพระองค์คือการเชื่อฟังพระองค์
  • เชื่อฟังพระองค์คือการรับพระพร

เริ่มต้นด้วยคุณภาพ ใช้เวลากับพระองค์ทุกๆวันนะครับ

ทำไมการใช้เวลาทุกเช้ากับองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นเวลาที่ดีที่สุด? เพราะเป็นเวลาที่คุณกำลังพร้อมออกเดินทางไปบนแผนที่แห่งชีวิต คุณคงไม่ออกเดินทางไปแล้วค่อยดูแผนที่ทีหลัง ใช่มั้ยครับ?

คุณเริ่มวันของคุณอย่างไรในทุกๆเช้า?  กาแฟและหนังสือพิมพ์? หรือน้ำนมบริสุทธิ์แห่งพระวจนะ และความสว่างในการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์?

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ชีวิตในเมืองหลวงทำให้เรามีคุณภาพยามเช้าลดลงอย่างไม่น่าเชื่อ ตลอดทั้งวันเต็มด้วยภาระหน้าที่และความรีบเร่ง ตกเย็นก็เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า ไม่สามารถทำอะไรที่มีคุณภาพได้อีก …
  • คงต้องตื่นเช้าอีกนิด ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับองค์พระผู้เป็นเจ้า และตลอดทั้งวันเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอย่างมีคุณภาพ – ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำเตือน
 Posted by at 10:33 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.