ฉันรู้พระองค์ทรงเฝ้าดูอยู่

มาระโก 6:47-48 กล่าวว่า “เมื่อค่ำลงแล้ว เรือของเหล่าสาวกอยู่กลางทะเล ส่วนพระองค์อยู่บนฝั่งแต่ผู้เดียว แล้วพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเหล่าสาวกตีกรรเชียงลำบากเพราะทวนลมอยู่ ครั้นเวลาสามยามเศษ พระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวก และพระองค์ทรงดำเนินดังจะเลยเขาไป”

พระเยซูทรงเห็นสาวกของพระองค์ตีกรรเชียงเรือทวนลมอยู่ พวกสาวกไม่เห็นพระองค์ แต่พระองค์ทรงเห็นพวกเขา ไม่ใช่เพียงแค่นั้น พระองค์ไม่เคยละสายตาไปจากพวกเขาด้วย

พระเยซูทรงทำสิ่งใดอยู่เมื่อส่งพวกสาวกลงเรือไป พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาหรือ? พระองค์ทรงวิงวอนเพื่อพวกเขา หนังสือฮีบรู 7:25 กล่าวว่า “ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิตย์ที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอด เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์ เพื่อช่วยทูลขอพระกรุณาให้คนเหล่านั้น

คุณกำลังอยู่ท่ามกลางพายุหรือเปล่า? พระเยซูกำลังเฝ้าดูคุณอยู่ และทรงอธิษฐานเพื่อคุณ อย่างที่คุณกล่าวว่า “พระองค์ทรงจับจ้องนกน้อยใหญ่ และพระองค์ทรงเฝ้าจับจ้องคุณ”

โดย : Pastor Adrian Rogers

Daily treasure from the Words

Love worth finding ministries: www.lwf.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.