พระคุณที่พร้อมเสมอ!

“น้ำพระทัยของพระเจ้าจะไม่นำคุณไปในที่ๆ พระคุณของพระองค์ไม่อาจปกป้องคุ้มครองคุณ”

(The will of God will never lead you where the grace of God can not keep you.)

พระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่า ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้น โดยที่พระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูมองไม่เห็น!

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ พระเนตรของพระองค์จะทรงเฝ้าดูพวกเขาอยู่ตลอดเวลา และพร้อมประทานพระเมตตาคุณให้ในทุกยามที่ต้องการ

“ดูเถิด พระเนตรของพระเจ้าอยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองค์ เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์” (สดุดี 33:18)

หากเราเชื่อฟังและติดตามพระเจ้าด้วยใจจริงพระองค์จะสำแดงพระองค์ให้เราประจักษ์ในทุกช่วงจังหวะชีวิต!

พระองค์อาจไม่ปรากฎให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลา แต่คุณมั่นใจได้เลยว่า พระองค์ทรงสถิตอยู่กับคุณอยู่ทุกเวลา!

พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้เรา “เชื่อ” เมื่อ “เห็น”! แต่ทรงปรารถนาจะสอนเราให้ “เชื่อ” พระองค์

แม้แต่ในยามที่มอง “ไม่เห็น”! เพราะการที่เห็นแล้วจึงเชื่อนั้น ไม่ใช่ความเชื่อที่แท้จริง!

พระเยซูเคยตรัสกับโธมัส ว่า…

“เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข!” (ยน.20:29)

ตามทัศนคติของโลก  เราต้อง “เห็นก่อนแล้วจึงจะเชื่อ”

แต่สำหรับพระเจ้าพระองค์ตรัสว่า “จงเชื่อก่อนแล้วจะเห็น!”

หากเราไม่เชื่อวางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริง เราจะมองไม่เห็นพระเจ้า หรือพระคุณของพระองค์!

แต่หากเราเชื่อวางใจในพระองค์อย่างไม่สงสัยเลยเราจะมีใจที่บริสุทธิ์มากขึ้น และเราจะเป็นพระองค์ด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณ! ดังที่พระธรรมฮีบรูเขียนไว้ว่า…

“…จงอุตส่าห์ ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย” (ฮบ.12:14)

ขอให้เรายึดความเชื่อและพระคุณของพระเจ้าไว้เสมอ

อย่าให้เรามองข้าม เพิกเฉย หรือดูหมิ่นพระคุณของพระเจ้า

เพราะการกระทำเช่นนั้นจะนำปัญหามาสู่ชีวิตของเรา

ดังนั้น จงระลึกถึงคำเตือนของผู้เขียนพระธรรมฮีบรูที่ว่า

“จงระวังให้ดีอย่างให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้า และอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมา ทำความยุ่งยากให้ ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไป (ฮบ.12:15)

ด้วยเหตุนี้ ขอให้เราแน่ใจว่า  หากพระเจ้าทรงนำชีวิตของเรา  ไม่ว่าพระองค์จะทรงนำเราไปทิศทางใดหรือให้ไปทำอะไรที่ไหน ก็อย่าให้เราวิตกกังวลหรือกลัวจนเกินไป

ขอให้เรามั่นใจว่าหากพระองค์ทรงนำเราให้ไป ณ ที่แห่งนั่น หรือให้ทำสิ่งนั้น พระองค์จะทรงจัดเตรียม “พระคุณ” ที่พร้อมสำหรับช่วยเหลือเราในยามที่ต้องการอยู่ตลอดเวลา!

แท้จริงแล้ว ทุก ๆ ที่ ที่เราอยู่  พระเจ้าทรงประทับกับเรา ณ ที่นั่นแล้ว

ดังนั้นในย่างก้าวหรือทุกหลักกิโลเมตรของชีวิตของเรา เราควรมีแท่นบูชาและที่ประทับของพระเจ้าอยู่ตรงนั้นเสมอ

ในยามใดที่เราขาดกำลัง ขาดแรงจูงใจ หรือขาดปัจจัยใด ๆ ที่จำเป็น ก็ขอให้เราก้าวเข้าไปยังพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระองค์เพื่อขอรับพระคุณได้ในทันที

ดังที่พระธรรมฮีบรู ยืนยันไว้ว่า  …

ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ” (ฮีบรู 4:16)

หากเรากระทำเช่นนั้น เราไม่สูญเสียความสงบสันติในจิตใจของเราแม้แต่เสี้ยววินาทีหนึ่งเลย  เพราะว่า เราจะสามารถเผชิญกับทุกวิกฤตการณ์และฟันฝ่าไปได้เสมอด้วย “พระคุณของพระเจ้า” ที่มีพร้อมอยู่เสมอสำหรับเรา

คุณเชื่อเช่นนี้ไหม?

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

Twitter.com/thongchaibsc

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.