ต.ค. 272010
 

“บุคคลผู้ใดโศกเศร้า ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลม” (มัทธิว 5:4)

เราพยายามทุกวิถีทางที่จะกันความเจ็บปวดออกไปจากชีวิต เรามีจิตแพทย์ที่ทำให้ประสาทเรามึนชา มีที่ปรึกษาที่พูดให้เราไม่รู้สึกผิด มีแพทย์ที่ใช้ยาลดความเจ็บปวด มีนายหน้าขายประกันที่สัญญาว่าชีวิตเราจะมั่นคงไม่ต้องกังวลใจ แม้ในความตายเรายังแต่งศพให้ดูสวยที่สุด

แต่พระเยซูทรงเป็นบุรุษแห่งความโศกเศร้า พระองค์ทอดพระเนตรเห็นความบาปที่อยู่รอบๆ และมันทำให้พระทัยพระองค์แทบสลาย ในมัทธิว 23:34-39 เราอ่านพบว่าพระเยซูทรงพระทัยสลาย เมื่อทอดพระเนตรเห็นความบาปที่กำลังทำลายมนุษย์ลงอย่างย่อยยับ

สิ่งที่ทำให้พระเยซูพระทัยแหลกสลาย เป็นสิ่งเดียวกับที่ทำให้หัวใจคุณแตกสลายหรือเปล่า?

คุณยังไม่รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวในโลกที่กำลังมุ่งหน้าไปสู่นรกนี้หรือ?

ถึงเวลาแล้วครับที่คุณต้องเป็นเหมือน…องค์พระเยซู

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ถ้าเรามองเห็นปลายทางระหว่างคนที่ติดตามพระเยซู และคนที่ติดตามสิ่งอื่นๆไป โดยเฉพาะคนที่เรารัก หัวใจเราจะแหลกสลายขนาดไหน?
  • ใช้เวลาที่เหลืออย่างมีคุณค่า หันเหทิศทางของผู้คนบนโลกนี้ให้มาติดตามพระเยซู เพื่อใจเราจะไม่แหลกสลายเมื่อพวกเขาจากโลกนี้ไป – ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ
 Posted by at 11:08 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.