พูดให้เป็น

ต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้คนอ่อนแอ  ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวง  เพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิถีทาง ข้าพเจ้าทำอย่างนี้ เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนในข่าวประเสริฐนั้น (1โครินธ์ 9:22-23)

พระคัมภีร์กล่าวว่าเราไม่ควรเปลี่ยนไปตามกระแสของโลก และยังบอกอีกว่า “อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น” (1ยอห์น 2:15)

แล้วเราจะสร้างอิทธิพลต่อวัฒนธรรมรอบข้างเราได้อย่างไร? เราจะเปลี่ยนมันให้ดีขึ้นด้วยวิธีใด? อ.เปาโลกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ “ข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายบอกท่านแล้วว่า  อย่าคบคนที่ล่วงประเวณี แต่ซึ่งท่านจะคบคนชาวโลกนี้ที่เป็นคนล่วงประเวณี คนโลภ คนฉ้อโกงหรือคนถือรูปเคารพข้าพเจ้ามิได้ห้ามเสียทีเดียว เพราะว่าถ้าห้ามอย่างนั้นแล้ว ท่านก็ต้องออกไปเสียจากโลกนี้” (1โครินธ์ 5:9-10)

แนวคิดคือเราอยากมีอิทธิพลต่อโลกนี้  ไม่ใช่ให้โลกนี้มีอิทธิพลเหนือเรา และเราจะเริ่มได้โดยพูดคุยกับพวกเขาด้วยภาษาที่เข้าใจกัน ในฐานะผู้เชื่อ เราอาจหงุดหงิดใจที่ดูเหมือนผู้คนไม่สนใจฟังในสิ่งที่เราพูด อาจเป็นได้ว่าเราพูดด้วยภาษาที่เหมือนมาจาก “โลกอื่น “

ถ้าเราจะนำวัฒนธรรมตามแบบพระคัมภีร์สื่อสารออกไป เราต้องปรับวิธีการ หรือใช้ถ้อยคำให้ดูง่ายขึ้น อย่าเหมาเอาว่าพวกเขาเข้าใจที่เราพูดไปทั้งหมด ถ้าคุณไปประเทศอื่นที่เขาพูดคนละภาษากับคุณ คุณคงต้องใช้ล่าม หรือไม่ก็เรียนภาษาของประเทศนั้นไปเลย

แบบอย่างที่ดีเลิศในเรื่องนี้คือองค์พระเยซูคริสต์ เราเห็นพระองค์ตรัสกับหญิงที่บ่อน้ำ หญิงที่แต่งงานและหย่ามาแล้ว 5 ครั้ง และยังอยู่กินกับผู้ชายที่ไม่ได้แต่งงานด้วย พระเยซูไม่ได้ประนามเธอ แต่พระองค์ทรงสร้างสะพานเชื่อมไปสู่จิตวิญญาณที่หิวกระหายภายในเธอ และหาทางออกให้แก่เธอ และนี่คือจุดมุ่งหมายของการประกาศ – สร้างสะพานครับ ไม่ใช่เผาสะพาน!!

Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยอมรับว่าตอนรู้จักกับพี่น้องคริสเตียนใหม่ๆ งงกับคำศัพท์ที่ใช้พูดกันมาก เหมือนเราเป็นคนนอกฟังไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวนี้ เวลามีผู้ไม่เชื่ออยู่ด้วยจะพยายามปรับวิธีพูด และใช้ศัพท์คริสเตียนน้อยลง ถ้าจำเป็นต้องใช้จะไปพร้อมกับคำอธิบาย
  • ขอพระเจ้าประทานแก่เรา ถ้อยคำที่พอเหมาะ ถูกใจ และสื่อสารออกไปอย่างถูกต้อง ถูกกาละ ไม่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกแปลกแยก – ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.