ไม่น่าสนใจ

วันอาทิตย์เวลาเช้ามืด มารีย์ชาวมักดาลามาถึงอุโมงค์ฝังศพ นางเห็นหินออกจากปากอุโมงค์อยู่แล้ว (ยอห์น 20:1)

คุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ถูกเลือกท้ายสุดในทีมเสมอ เป็นคนที่ถูกมองข้าม แต่ผมมีข่าวดีมาบอกครับ พระเจ้าทรงทำสิ่งที่เหนือธรรมดาผ่านคนธรรมดาๆ และพระเจ้ารักคนที่มีตำหนิ คนธรรมดาสามัญ

พวกเขาเองก็ไม่ได้ดีไปกว่า เปโตร มารีย์ มักดาลา หรือยอห์น – เปโตรปฏิเสธพระเยซูสามครั้ง มารีย์ครั้งหนึ่งเคยถูกผีสิงถึงเจ็ดตน ยอห์นเป็นหนึ่งในที่ได้ชื่อว่าลูกฟ้าร้อง และยังมีข้อตำหนิอื่นๆด้วย แต่พระเจ้าทรงใช้สามคนนี้ให้เป็นเหมือนมิชชันนารีออกไปสู่โลกกว้าง เพื่อบอกกับทุกคนว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้ว

พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ มารีย์มอบถวายชีวิตทั้งสิ้นของเธอให้กับพระเยซู พระคัมภีร์บอกเราว่า ในขณะที่คนอื่นๆยืนดูพระเยซูถูกตรึงอยู่บนกางเขนไกลออกไป มารีย์ยืนอยู่ที่โคนไม้กางเขน พระเยซูททอดพระเนตรเห็นเธอ สตรีที่พระองค์เคยทรงขับผีออก เป็นคนอยู่สุดท้ายที่ไม้กางเขนนั้น และเป็นคนแรกที่ไปยังอุโมงค์ฝังพระศพ

มีพระพรเสมอสำหรับคนที่ใช้เวลาแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า “จงแสวงหาพระเจ้า เมื่อจะพบพระองค์ได้ จงทูลพระองค์ ขณะพระองค์ทรงอยู่ใกล้ ให้คนอธรรมละทิ้งทางของเขา และคนไม่ชอบธรรมสละความคิดของเขา ให้เขากลับยังพระเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงกรุณาเขา และยังพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์จะทรงอภัยอย่างล้นเหลือ (อิสยาห์ 55:6-7)

เราจำเป็นต้องแสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจ และมารีย์ได้ทำสิ่งนี้ เธอจึงได้รับพระพร ขณะที่เธอไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เช้าที่อุโมงค์ฝังพระศพ เธอกลับพบพระองค์ผู้ทรงคืนพระชนม์ และถ้าคุณยอมให้เวลากับพระองค์ คุณก็จะพบพระองค์ครับ

Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • · เราอาจเป็นคนสุดท้ายที่ถูกเลือก อาจถูกมองข้าม ไม่มีใครเห็นความสำคัญ ทำให้อาจสั่นไหวในความเชื่อ แต่พระเจ้าทรงเห็นความสำคัญของเราเสมอ เพียงแต่เราต้องแสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ และไม่ใช้เวลาไปแสวงหาการยอมรับจากเพื่อนมนุษย์…และผิดหวัง!!
  • · ให้เราเป็นคนแรกที่ตื่นแต่เช้า เข้าเฝ้าพระเจ้าเหมือนมารีย์ที่ไปยังอุโมงค์ฝังพระศพของพระเยซูแต่เช้ามืด เพื่อจะได้พบกับพระองค์…เป็นคนแรก – พระเจ้าอวยพระพรค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.