ไม่ต้องกังวล!

“เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม เพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้ แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้” (มัทธิว 6:31-32)

ผลสำรวจจากการสอบถามคนอเมริกันว่าพวกเขาห่วงเรื่องใดมากที่สุด คำตอบที่มาอันดับหนึ่งคือ “รูปลักษณ์ของตนเอง” พวกเขาอาจสูญเสียบ้าน เสียเงินเก็บ หรือถูกระเบิดนิวเคลียร์ลง ยังไม่ห่วงเท่ากับ “ฉันใส่ชุดนี้แล้วดูเป็นยังไง?” ไม่มีอะไรใหม่ สองพันปีที่แล้ว พระเยซูตรัสว่า ““เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม เพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้ แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้” (มัทธิว 6:31-32) มาจนถึงทุกวันนี้ สิ่งเดี่ยวที่พวกเขาสนใจคือเรื่อง “ภายนอก”

คุณล่ะ ห่วงเรื่องใดเป็นที่สุด? อะไรทำให้คุณกังวลจนเครียด? ในคำเทศนาบนภูเขา พระเยซูตรัสบอกเราว่าทำไมเราไม่ควรกระวนกระวายใจ แต่ให้ทำในสิ่งที่ควรทำ พระองค์ทรงสรุปคำสอนของพระองค์ลงที่ “…จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” (มัทธิว 6:33)

สิ่งที่เรารียนรู้จากความกระวนกระวาย และวิตกกังวลคือในฐานะสาวกของพระเยซู เราต้องไม่กระวนกระวายใจ แต่ไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนควรเลิกสนใจเรื่องความต้องการจำเป็นเช่นอาหารและเครื่องนุ่งห่ม เรายังต้องดูแลเรื่องเหล่านี้ครับ เรายังต้องมีหลังคาคลุมหัว มีอาหารรับประทาน มีเสื้อผ้าใส่ ที่จริงในพระคัมภีร์ยังเตือนเราให้รู้จักออมทรัพย์ ลงทุนอย่างฉลาด และตั้งใจทำงานเพื่อเลี้ยงตนเอง พระเยซูไม่ได้บอกให้เราเลิกคิดเรื่องนี้ไปเลย แต่พระองค์เตือนไม่ให้เราลุ่มหลงหมกมุ่นจนวุ่นวายใจ

ความวิตกกังวลไม่สามารถขจัดความทุกข์ในวันนี้ไปได้ แต่กลับทำให้กำลังเราไม่เหลือพอสำหรับวันพรุ่งนี้

Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ชีวิตในทุกวันนี้ทำให้เราวิตกกังวล วุ่นวายใจ จนเกิดอาการป่วยทั้งทางกาย และจิตใจ พระเยซูทรงทราบดี และหนุนใจเราในพระวจนะตลอดเวลาว่า “อย่ากระวนกระวายใจ มอบทั้งหมดให้กับพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงจัดเตรียมให้อย่างเหมาะสม”
  • อธิษฐานเผื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมนอกจากในเรื่องความลำบากฝ่ายกายแล้ว บางคนเครียดเป็นทุกข์ วิตกกังวลจนกลายเป็นโรคซึมเศร้า พวกเขาต้องการความหวังและกำลังใจ เป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได้สำแดงความรักของพระเยซูคริสต์ด้วยการกระทำ – ขอพระเจ้าประทานสติปัญญา และให้โอกาสเราได้รับใช้พระองค์ด้วยกัน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.