ควบคุมสถานการณ์ของคุณ

“แม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้น ซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ โอ ผู้มีความเชื่อน้อย พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือ” (มัทธิว 6:30)

มาร์ติน ลอยด์ โจนส์ กล่าวว่า “มีความเชื่อน้อยแปลว่าถูกสถานการณ์ควบคุม แทนที่จะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์” ความวิตกกังวลเป็นตัวบ่งชี้ถึงการขาดความเชื่อ

พระเยซูตรัสว่า “”แม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้น ซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ โอ ผู้มีความเชื่อน้อย พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือ” (มัทธิว 6:30) พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า “เจ้าผู้ไม่มีความเชื่อเลย” แต่ทรงถามว่า “ทำไมเจ้ามีความเชื่อน้อยเสียจริง?”

ทุกวันนี้มีคนมากมายเชื่อว่าพระเจ้าช่วยจิตวิญญาณให้รอดได้ แต่ทำใจยากที่จะเชื่อว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมให้ตามความจำเป็นได้ ทรงช่วยแก้ปัญหา หรือตอบคำอธิษฐานได้ พวกเขาเชื่อในพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด แต่กลับไม่อยากเชื่อว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งอื่นๆได้ ดังนั้นเมื่อการทดลอง หรือถูกท้าทายเกิดขึ้นในชีวิต ก็ล้มลงไม่เป็นท่า

แล้วเราได้ความเชื่อมาอย่างไร? เราจะเติบโตขึ้นในความเชื่อได้อย่างไร?

ความเชื่อได้มาจากการได้ยินพระวจนะของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า “ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์” (โรม 10:17) ไม่เพียงแต่ได้ยินเท่านั้น ต้องใส่ใจอย่างตั้งใจ การฟังแตกต่างไปหลายวิธี คุณอาจฟัง แต่ใจล่องลอยไปไหนก็ไม่รู้ หรือคุณอาจได้ยินพระวจนะและใคร่ครวญอยู่ในใจ ทำให้ความเชื่อคุณงอกเงยขึ้น

ความเชื่อของเราจะเติบโตขึ้นโดยการนำไปใช้ – นำพระวจนะของพระเจ้าไปลงมือทำ บางครั้งเราปฏิบัติต่อความเชื่อราวกับเป็นไข่ใบเล็กๆที่เปราะบางพร้อมจะแตกได้ แต่ในความเป็นจริง ความเชื่อเป็นเหมือนกล้ามเนื้อที่จะแข็งแกร่งได้ต้องผ่านการออกกำลังและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

เราจำต้องเติบโตขึ้นในความเชื่อ อย่าให้ใครมาว่าเราได้ว่า “โอ ผู้มีความเชื่อน้อย” ขอให้เราเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ อย่าปล่อยให้สถานการณ์ควบคุมเราได้ครับ

Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • บางครั้งเราก็เป็น…เชื่อในเรื่องความรอดฝ่ายวิญญาณ แต่ลังๆเลๆเชื่อในเรื่องการจัดเตรียมในแต่ละวัน พอลังเลมากๆเข้าความเชื่อในเรื่องความรอดก็อาจเป๋ไปได้ เข้าข่ายถูกสถานการณ์ควบคุม
  • ขอให้เราฝึกฝนความเชื่อ ด้วยการวางใจในพระเจ้าในทุกๆสถานการณ์  เมื่อผ่านไปโดยพึ่งพิงพระเจ้าแล้วเราจะเติบโตยิ่งๆขึ้นในความเชื่อ… เชื่อเถอะค่ะ เพราะผ่านมาแล้ว และยังต้องฝึกฝนต่อๆไป – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.