พ.ย. 142010
 

ถ้าเราไม่มีความสัตย์จริง พระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริง เพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้ (2ทิโมธี 2:13)

คุณเป็นพวกคริสเตียนอากาศดีหรือเปล่าครับ? บางคนเป็น…ถ้าลูกป่วย พวกเขาก็หยุดถวายสิบลด ถ้าหมอบอกว่าผลตรวจสุขภาพออกมาไม่ค่อยดี พวกเขาจะหยุดสรรเสริญพระเจ้า ถ้าใครทำให้พวกเขาเสียใจ หรือเสียความรู้สึก พวกเขาก็จะเลิกไปโบสถ์

คุณสามารถวัดระดับการยอมจำนนชีวิตคริสเตียนได้ด้วยเข็มวัด “สภาพอากาศคริสเตียน”

บททดสอบคือ – ถ้าอะไรๆก็ผิดพลาดไปหมด หรือไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง คุณจะทำอย่างไรครับ?

ผมขอบอกเคล็ดลับให้ – ถวายต่อไปเถอะครับ อธิษฐานต่อไป สรรเสริญพระเจ้าต่อไป เป็นพยานต่อไป นมัสการพระเจ้าต่อไป อย่าเลิกล้มความสัตย์ซื่อของคุณ

ลองคิดถึงสามสิ่งที่คุณทำได้ในวันนี้เพื่อจะนำความสว่างของพระบุตรไปสู่คนที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนอยู่ในความเชื่อ

นึกได้แล้ว ลงมือทำเลยครับ

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เป็นคริสเตียนอากาศดี คงเป็นได้ไม่นาน เพราะโลกนี้มีแต่มรสุม ลมพายุ ภัยพิบัติ และอากาศเลวร้ายที่นับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกที
  • เคล็ดลับคือเป็นคริสเตียนที่เดินหน้าเชื่อฟังอย่างสัตย์ซื่อในทุกสภาพอากาศ และตื่นเช้าขึ้นมาสรรเสริญพระเจ้าได้ใน “ทุกกรณี” – ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ
 Posted by at 10:53 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)