สารจาก ศบ. 5 ธันวาคม 2010

5 ธันวาคม 2010

ขอทักทายทุกท่านในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า

วันนี้ขอพระเจ้าทรงประทานความสุขให้กับทุกท่านที่มานมัสการพระองค์ (ด้วยจิตใจที่แสวงหาพระองค์)

ผมดีใจที่สุดที่มีผู้แจ้งความประสงค์จะรับบัพติศมาในรุ่นสุดท้ายของปีนี้เพิ่มมากขึ้น และกำลังรับการอบรมจาก อ.สิริวรรณ และผม ปีนี้เป็นปีพิเศษที่เรามีการให้บัพติศมาถึง 5 ครั้ง

ครั้งแรก วันที่ 4 เมษายน มี 9 คน                                 ครั้งที่ 2  วันที่ 13 มิถุนายน มี 9 คน

ครั้งที่ 3 วันที่ 26 กันยายน มี 9 คน                               ครั้งที่ 4  วันที่ 31 ตุลาคม มี 5 คน

และครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 5 ในวันที่ 26 ธค. นี้ คาดว่าจะมี 7 คน

คนเหล่านี้ที่รับบัพติศมาต้องมีผู้เป็นพยานเรื่องข่าวประเสริฐให้พวกเขาฟังและมีคนชวนพวกเขามาโบสถ์ ผมต้องขอขอบคุณบุคคลเหล่านั้นจริง ๆ ที่มีส่วนช่วยทำให้หลายคนได้รับความรอด และเข้าสู่พิธีบัพติศมามาหลายรุ่น

หวังว่าทุกท่านที่เป็นสมาชิก CJ จะได้มีโอกาสกระทำเช่นเดียวกัน!

ผมดีใจที่ทุกกลุ่มแคร์ที่ผมไปร่วม ล้วนเห็นผู้สนใจในพระวจนะของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน ที่ชื่นชมกับการศึกษาพระคัมภีร์ และบทเพลงไพเราะของคริสเตียน หลายท่านที่มีคำถามข้องใจหรือคาใจก็ได้ รับคำตอบที่พึงพอใจ และค่อย ๆ เกิดศรัทธาในพระคริสต์ทีละเล็กทีละน้อย บางคนก็เริ่มประกาศตัวขอติดตามพระ องค์ บางคนก็กำลังขอเวลาศึกษาอยู่อย่างจริงจัง เชื่อว่า ในไม่ช้าท่านเหล่านั้นก็คงได้พบความรอดจากพระองค์!

ผมดีใจที่ทุกวันพฤหัสของเราก็มีพี่น้อง CJ และจากคริสตจักรอื่น ๆ มาร่วมศึกษาพระคัมภีร์ “ยากอบ” ด้วยกันอย่างออกรสออกชาติ คึกคักกันถ้วนหน้า อาหารก็อร่อย มิตรภาพก็อบอุ่น คนส่วนใหญ่มาสม่ำเสมอ ช่างน่าสุขใจจริง ๆ ผู้ใดยังไม่เคยมาร่วมสามัคคีธรรมและศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันในวันพฤหัส อย่าทิ้งโอกาสทองเช่นนี้ นะครับ!

เหตุที่ผมย้ำพูดย้ำชวนพี่น้องให้มาศึกษาพระคัมภีร์ เพราะว่า สิ่งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตคริสเตียนของพี่น้อง CJ ของเรา และโอกาสเช่นนี้จะไม่มีเสมอไป วันหนึ่งอาจไม่มีชั้นเรียนเช่นนี้เปิดสอนอีกต่อไปหรืออาจจะมีชั้นเรียน แต่ผู้สอนอาจจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป    ดังนั้น ขณะที่ยังมีโอกาสอย่าทิ้งโอกาสนี้ไป!

ขออธิษฐานเผื่อ

1.        งานแต่งงานของ ซี +EDDY 12 ธค 2010

2.        งานประกาศคริสตมาสที่การประปาส่วนภูมิภาค  15 ธค.2010

3.        งานประกาศคริสตมาสที่แม่สอด จ.ตาก   17 ธค  2010

4.        การอบรมผู้บัพติศมา CJ รุ่นสุดท้ายของปี 2010   19 ธค.2010

5.        งานฉลองคริสตมาสภายใน CJ  ที่บริษัท แมงป่อง  25 ธค.2010

6.        พิธีบัพติศมา CJ  26 ธค.2010

7.        งานประกาศคริสตมาสที่บริษัท ศิลาตาก   28 ธค.2010

8.        งานแต่งงานของบุตรสาวของผม คือ แคร์ กับ หนึ่ง  22 มค.2011

ประกาศพิเศษ! – ในวันพฤหัสที่ 30 ธค 2010 จะไม่มีชั้นเรียนพระคัมภีร์วันพฤหัส! (ขอให้ใช้เวลากับครอบ ครัวหรือเพื่อน!) ในวันอาทิตย์ที่ 2 มค. 2011 จะเป็นการนมัสการพิเศษด้วยเสียงเพลง คำพยาน และการแบ่งปันพระวจนะ นำโดยคุณปุ๊  อัญชลี ,คุณแดง  ,คณะผู้อภิบาล และสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม!

วันนี้ ขอให้อธิษฐานเผื่อสมาชิกหมายเลข 81-84  1. คุณยุวรรณ ดาราพงศ์ (แอนท์)  2. คุณนพ  วนะเกียรติกุล (นพ) 3. คุณสกุลสุข วัชรเสถียร (แหวว) 4. คุณนารีรัตน์   โพธิเจริญ (จี๋)

โดยอธิษฐานเผื่อตามหัวข้อต่อไปนี้

1 สุขภาพกายจิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์

2. คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจหรือมาหาพระคริสต์

3. ปัจจัยอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่น ทรัพย์อื่นๆ เงินทองและการงานอาชีพ ฯลฯ

4. สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และความรักอย่างเหลือล้น ที่จำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการศึกษา  การทำงาน การ รับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น และในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญ  ฯลฯ

5. มีส่วนร่วมในชีวิตและสามัคคีธรรมกับพี่น้องอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวาระโอกาสต่างๆ อย่างเช่น ในกลุ่มแคร์ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ของคริสตจักร อย่างเช่นเคย

6. มีความตั้งใจ   ความพยายาม และความสม่ำเสมอ ในการมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร โดยให้พระองค์ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตอย่างแท้จริง

7. มีความเสียสละ  ทุ่มเท ในการมีส่วนร่วมในการรับใช้และในพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักร ทั้งโดยการถวายทรัพย์ แรงงาน  สติปัญญา ความสามารถ หรือเวลา ฯลฯ

ท้ายนี้ขออธิษฐานเผื่อผมด้วย ที่กำลังเป็นวิทยากรค่ายของคริสตจักรแสงสว่าง ในระหว่างวันที่ 4-6 ธค. นี้

แต่วันอาทิตย์หน้า (12 ธค) ผมจะเทศนาที่ CJ ครับ แล้วพบกัน! ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

ด้วยรักเสมอ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ศิษยาภิบาล (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ซื้อบัตรงานคริสตมาส อย่าชะล่าใจนะคะ บัตรอาจหมดโดยที่ท่านไม่รู้ตัว ถ้าคอยเพื่อนแนะนำให้ซื้อบัตรของตัวเองก่อน แล้วค่อยเพิ่มตามทีหลังค่ะ
 • บัพติศมาครั้งสุดท้ายของปี 26 ธันวาคม สนใจเข้ารับการอบรมติดต่อได้ที่ อ.สิริวรรณ
 • สนใจช่วยงานคริสตมาสติดต่อได้ที่ประธานจัดงาน แป้ง ป้อง และโบค่ะ
 • ถ้าที่จอดรถ บ.ยอห์นสันเต็ม นำรถไปจอดได้ที่จอดรถให้เช่าตรงข้ามทางเข้าที่จอดรถ Foodland  ทางเข้ามีป้ายและมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ เข้าไปจอดและจะมีรถตุ๊กๆไปรับ

หัวข้ออธิษฐาน

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
 • เผื่อคุณพ่อของเรา และผู้เป็นพ่อทุกคน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการติดตามพระเจ้า
 • เผื่อชั้นเรียนพระคัมภีร์วันพฤหัสฯ และเช้าวันอาทิตย์ รวมถึงคริสตจักรเด็กด้วย
 • เผื่อกลุ่มเซล กลุ่มสามัคคีธรรม กลุ่มอธิษฐานของ ค.จ. และกลุ่มพันธกิจออกไปทำความดี
 • งานประกาศร่วมกับ ค.จ.ไมตรีจิตที่การประปาส่วนภูมิภาค 15 ธ.ค.
 • ทีม Carolling ที่จะไปร้องเพลงตามบ้านคืนวันที่ 24 ธ.ค. (สมัครได้ที่ อ.สิริวรรณ)
 • งานคริสตมาส “Love is in the air” เย็นวันที่ 25 ธ.ค. ที่ บ. แมงป่อง
 • และขอความปลอดภัยไปยังทุกท่านที่เดินทางไป ตจว. หรือ ตปท.ในช่วงวันหยุดยาวนี้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.