ธ.ค. 072010
 

เมื่อนั้นเขาจะเห็น  บุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆ  ทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมาก (มาระโก 13:26)

เมื่อเราได้ไปในสถานที่ๆเราไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น … เมื่อทุกสิ่งดูคืบใกล้เข้ามา พระเยซูทรงอยู่ที่นั่น ยังมีการให้อภัยกับเราเสมอที่โคนไม้กางเขน ชัยชนะเหนืออุโมงค์ฝังศพที่ว่างเปล่า และความหวังในการเสด็จกลับมาอย่างแน่นอนขององค์พระเยซูคริสต์

เมื่อเราไปพบหมอ และหมอบอกว่าเรามีเนื้อร้าย เมื่อหมอบอกคู่สามีภรรยาว่าเป็นหมันไม่สามารถมีบุตรได้ เมื่อศาลตัดสินให้เราเป็นบุคคลล้มละลาย เมื่อเราถูกปลดออกจากงานอย่างไม่เป็นธรรม เมื่อเราอ่านจดหมายลาของคู่สมรส เมื่อคนที่เรารักต้องตายลงเพราะอุบัติเหตุ ถูกภัยก่อการร้าย จะอย่างไรก็ตามเรายังมีพระผู้ช่วยให้รอด … เรามีตัวเลือกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อดี!

ในเวลาเช่นนั้น เราจะเริ่มบ่นก็ได้  วิพากษ์วิจารณ์ คร่ำครวญ ท้อแท้สิ้นหวังก็ได้ หรือเราเพียงแต่ให้พระผู้ช่วยเข้ามาครอบครอง ฟังพระสุรเสียงแห่งการปลอบประโลม – “ลูกเอ๋ย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เรารักเจ้าถึงเพียงนี้ ดูที่ไม้กางเขนสิ มองไปที่อุโมงค์ฝังศพที่ว่างเปล่า มองหาเรา เพราะเรากำลังจะกลับมา”

ให้เราแสดงท่าทีถ่อมลง คุกเข่าได้ยิ่งดี หรือไม่ก็ก้มศีรษะหลับตา นึกภาพของไม้กางเขน นึกถึงสภาพที่พระองค์ทรงอดทนอดกลั้นด้วยความอับอาย นึกถึงความเจ็บปวดทรมาน และชัยชนะเมื่อทรงคืนพระชนม์ขึ้นมาจากความตาย

โดย : Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรา ให้จำไว้ว่ามันเป็น “เพียงชั่วคราว” มันจะผ่านไป แต่พระสัญญาว่าจะทรงอยู่ด้วย จะมารับเราไปอยู่กับพระองค์ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น เป็นพระสัญญาแห่งความจริง “นิรันดร” เป็นความหวังใจให้เราดำเนินอยู่ในโลกที่โหดร้ายนี้ได้
  • จงอธิษฐานเผื่อกันและกันให้มากๆ เราต้องการกำลัง แรงหนุน และการปกป้อง โดยเฉพาะในช่วงที่หลายๆคริสตจักรออกไปประกาศข่าวประเสริฐ และการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาสที่กำลังจะมาถึง – ขอพระเจ้าอยู่ด้วยค่ะ
  • ฟังเพลงเพราะๆ คำพยานดีๆ ได้จากรายการวิทยุ Soulfood ministry ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ  http://www.soulfoodministry.tv/soulfoodministry/home/index.php?r=site/page&view=about
 Posted by at 9:34 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)