ทั้งหมดมุ่งไปที่พระเยซู

เพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา  ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ หรือเป็นเทพอาณาจักร  หรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้น โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์ (โคโลสี 1:1617) อีกหกวันเราจะเฉลิมฉลองวันประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์กล่าวว่า สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์…” (ข้อ 16) คำว่า “เพื่อ” ในประโยคนี้เป็นคำบุพบทที่หมายถึงทิศทาง มาจากภาษากรีกที่แปลว่า “เคลื่อนที่ไปในทางของ…”

ในอเมริกามีศาสนาตะวันออกเข้าไปเผยแพร่เพิ่มมากขึ้น ศาสนาของตะวันออกเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นวัฏจักร ทุกอย่างหมุนเวียนว่ายไปมา แต่ไม่ใช่ครับ ทุกสิ่งมุ่งไปทางเดียวเท่านั้น พระคัมภีร์เป็นเส้นตรง และเรากำลังเคลื่อนที่มุ่งไป – มุ่งไปยังเวลาที่อาณาจักรบนโลกนี้จะกลายเป็นราชอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด

พี่น้องครับ ทุกสิ่งกำลังมุ่งไปที่องค์พระเยซู ทุกสิ่งเป็นไปเพื่อองค์พระคริสต์ ผู้ทรงเป็นกุญแจไขความล้ำลึกของประวัติศาสตร์ บนโลกใบนี้

ผู้คนอาจถามว่า “โลกเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ไหน?” คำตอบคือ “ทุกสิ่งกำลังมุ่งหน้าไปที่องค์พระเยซูคริสต์ครับ”

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ถ้าทุกสิ่งวนกลับมาเป็นวงกลม จะไม่มีความหวังใจใดๆเหลือสำหรับมนุษย์เลย… แต่ไม่เป็นเช่นนั้น เรากำลังมุ่งหน้าไปพบองค์พระเยซูคริสต์ ความหวังอันสูงสุดของพวกเรา
  • มีบำเหน็จและแผ่นดินสวรรค์สำหรับคนที่ยอมทุกข์ลำบากเพื่อพระองค์ มีการพิพากษาที่ยุติธรรมรออยู่ ใครหว่านสิ่งใดจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ พระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดให้ธรรมิกชนของพระองค์
  • นับเป็นความหวังใจสูงสุดของพวกเรา…ว่าแต่ว่าเราพร้อมจะพบพระองค์หรือยัง?

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.