ระวังขาลง!

“จงมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อแก่ผู้คนในยามที่คุณรุ่งเรือง(ขาขึ้น) เพราะว่าคุณอาจเจอะเจอพวกเขาในยามที่คุณรุ่งริ่ง(ขาลง)!”

(Be kind and courteous to people on your way up, because you might meet them on your way down.)

ชีวิตของคนเรามี “ขึ้น” มี “ลง”! อย่าให้คุณทำตัวเหมือนกับว่าคุณจะอยู่ในสภาวะ “ขาขึ้น” ตลอดกาล!

เพราะหากคุณคิดเช่นนี้ คุณจะทำใจรับไม่ได้ในยามที่คุณตกอยู่ในสภาวะ “ขาลง” แม้จะเพียงชั่วคราวหรือเล็กน้อยก็ตาม!

ดังกรณีเด็กนักเรียนที่เรียนเก่งได้เกรด 4 มาตลอด พอได้เกรดลดลงเหลือ 3.8 แค่นั้นแหละครับ ถึงกับทนไม่ได้ รู้สึกอับอายมากจนบางรายฆ่าตัวตายไปเลยก็มีให้เห็นเป็นข่าวอยู่เนือง ๆ

หรือกรณีของคนที่ทำงานหรือประกอบอาชีพธุรกิจประสบความสำเร็จได้รับการชื่นชมยกย่อง ได้รับการโหวต   หรือรับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรติอยู่เสมอมา ทำให้บางทีแสดงอาการหรือพฤติกรรมไม่แยแสผู้อื่นและขาดมิตรจิตมิตรใจกับคนรอบข้าง ผลก็คือทำให้ไม่ได้รับความนิยมเหมือนเดิม เมื่อไม่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่อไปก็รับไม่ได้  จึงแสดงอากัปกิริยาประชดประชัน ขอลาออกหรือไม่ก็เสีย “self” จนเกิดอาการวิตกจริตหรือประสาทเสียไปเลยก็มี

แต่หากว่าคุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าของผู้อื่นและแสดงความมีน้ำใจ หรือความเอื้อเฟื้อต่อพวกเขาอยู่เสมอบนเส้นทางชีวิต  คุณก็จะไม่มีเรื่องใดที่ทำให้วิตกกังวลหรือกลัวเลย และหากว่าคุณต้องเผชิญกับสภาวะ “ขาลง” อย่างไม่คาดฝัน ก็จะมีคนเหล่านั้นที่คอยพยุงหรือรองรับคุณไว้ได้ทันเวลาพร้อมทั้งมีคำพูดหนุนใจหรือมีกำลังใจที่พร้อมมอบให้คุณในยามที่ต้องการอยู่เสมอ

เราจึงควรกระทำตามคำแนะนำของ อ.เปาโลที่บอกทิโมธีให้กำชับบรรดาคนที่กำลังอยู่ในสภาวะ “ขาขึ้น” คือ กำลังมั่งมีฝ่ายโลกให้มีน้ำใจและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ไม่ใช่มุ่งหาแต่ ทรัพย์สิน ความสะดวกสบาย หรือ ความสำเร็จ  ฯลฯ  จนละเลยความสัมพันธ์แห่งความรักเมตตาที่พึงมีต่อกัน!

“สำหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลก จงกำชับเขาอย่าให้มีมานะทิฐิ หรือให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยง แต่จงหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่ง เพื่อความสะดวกสบายของเรา จงกำชับให้เขากระทำดี ให้กระทำดีมากๆ ให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว(1ทธ.6:17-18)

ขอให้เราทุกคนตระหนักอยู่เสมอว่า …. ชีวิตที่คำนึงถึง “ความสัมพันธ์” ก่อน “ความสำเร็จ” เช่นนี้จะเป็น “รากฐาน” และ “หลักประกัน” ของชีวิตที่มีความสุขในโลกนี้อย่างแท้จริง!

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-  Twitter.com/thongchaibsc

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.