สารจากศบ. 16 มกราคม 2011

14      มกราคม 2011

สวัสดีครับพี่น้อง CJ ของผม รวมทั้งแขกผู้มาเยี่ยม

วันนี้ผมขอเริ่มต้นด้วยการขอบคุณพระเจ้าสำหรับความหิวกระหายในการเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าของสมาชิกและผู้สนใจจำนวนมากในทุกวันพฤหัส (19.00-21.00) ณ CJ ของเรา  และดีใจที่ทุกคนที่มาศึกษาพระคัมภีร์ “ฟิลิปปี” ล้วนได้รับพระพรโดยถ้วนหน้า ซึ่งผมจะทะยอยสัมภาษณ์ว่าพวกเขาได้รับอะไรบ้างและนำมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้รับรู้ โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!

“รู้สึกได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้น อิ่มใจ มีความสุข และได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ”

-ชิดชนก (ซิม) สุวรรณธาน อาชีพ Marketing-

“…ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้า มีกำลังใจ ได้รับคำหนุนใจในการดำเนินชีวิต ได้เข้าใจถ้อยคำของพระเจ้าและได้รับรู้ความรักของพระเจ้ามากขึ้น” -นันทิดา (อุ๊) จำปา อาชีพ Marketing-

“ได้เรียนรู้จักพระเจ้ามากขึ้น มีคำแนะนำในการดำเนินชีวิตและได้รับถ้อยคำหนุนใจในเวลามีปัญหา     เจอเพื่อนและรอยยิ้ม…” -กิตติคุณ (เอี้ยง) สุคนธขันท์  อาชีพ Marketing-

“…ได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและเรื่องราวต่างๆ ทั้งในพระคัมภีร์ และเรื่องราวชีวิตจริงจากคำบอกเล่าและตัวหนังสือจากเอกสารที่แจกในชั้นเรียน … สามารถนำมาประติดประต่อกับเรื่องราวชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหา การดำเนินชีวิต และประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้า…  แม้แต่คนที่ไม่เป็นคริสเตียน ถ้านำพระวจนะพระเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิต คน ๆ นั้นจะเป็นคนที่ดีอย่างแน่นอน”

-โกเมนต์ (กล้า) ใจปินตา อาชีพ Interior Designer-

“…การที่ได้เรียนพระคัมภีร์ทุกวันพฤหัส ทำให้ได้ข้อคิดและการหนุนใจทุกครั้ง เช่น ฟิลิปปี 1:1-11 ได้คำว่า “Being confidence” มาเตือนใจตัวเองว่า เราควรมั่นใจในเส้นทางที่เดินกับพระเจ้าตลอดเวลาและตลอดไป…” -ศรีจันทร์ (สาว) นิลคำแหง   ผู้จัดการ คาเนโบ-

“…ได้เรียนพระคัมภีร์แล้วรู้สึกได้ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นทีละนิดทีละน้อย จากหลาย ๆ ปีที่ห่างพระองค์         …ทำให้ได้รับฟังพระวจนะของพระองค์มากขึ้น ได้เชื่ออย่างไม่ลังเล”

-แสงเดือน (อ้อย) อุทารวุฒิพงศ์    ผู้จัดการ คาเนโบ- ฯลฯ

…ผมได้อ่านสิ่งที่พี่น้องเหล่านี้เขียนแล้วหนุนใจมาก และอยากให้พี่น้องท่านอื่น ๆ ได้มีความรู้และประสบการณ์เหมือนพวกเขาเหล่านั้นด้วย

ฉะนั้น หากเป็นไปได้ ผมขอเชิญชวนทุกท่านจัดเวลาและลงทุนเวลา โดยมาร่วมศึกษาพระคัมภีร์ ฟิลิปปี บทที่ 2 ในวันพฤหัสหน้า  (20 มค) นะครับ!   และหากเป็นไปได้ก็หวังที่จะเห็นพี่น้องทุกท่านเข้าร่วมนมัสการทุกวันอาทิตย์และสามัคคีธรรมกับคนอื่นๆ อีกอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มแคร์หรือชั้นเรียนพระคัมภีร์

นอกจากนี้ คริสตจักรของเราจะมีค่ายคริสตจักรในเดือนกรกฎาคมนี้ ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อ เตรียมเก็บเงินเข้าค่ายได้เลยนะครับ  ประธานค่ายของเราปี 2011 คือ  คุณนันทนา บุญ-หลง (ครูแอน) และ คุณอุสรา ยงปิยะกุล (ครูอู๊ด) และรองประธาน คือ คุณโกมล (ฟั่น)  คุณจิรายุส (โจ นูโว) และคุณประวิช  (โต)

หากผู้ใดได้รับการทาบทามติดต่อขอให้กรุณารับและร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ คิดว่าจะเป็นค่ายที่เยี่ยมยอดมากเลยครับ!

ผมขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับการที่ได้รับเชิญไปบรรยายให้ข้าราชการ กทม. 800 คน ในหัวข้อ “ศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ” ในวันพฤหัสที่ผ่านมาขอบคุณสำหรับทุกคำอธิษฐานเผื่อ!

วันนี้ ขออธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เจ็บป่วย มีทุกข์หรือมีปัญหาด้วยนะครับ รวมทั้ง สมาชิกหมายเลข 105-108 คือ       105. คุณชาญดา ลียะวณิช (เจี๊ยบ)  106. คุณญาดา พลางกูร (ลูกแก้ว) 107. คุณปริยากร พลางกูร(ลูกเกด)                   108.คุณภูริชญา  พลางกูร(เกียร์) โดยอธิษฐานเผื่อตามหัวข้อต่อไปนี้

1) สุขภาพกายจิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์

2) คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจหรือ มาหาพระคริสต์

3) ปัจจัยอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่นทรัพย์อื่นๆ เงินทองและการงานอาชีพ ฯลฯ

4) สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และพร้อมให้อภัยด้วยความรักอย่างเหลือล้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการศึกษา  การทำงาน การรับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น และในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญ  ฯลฯ

5) กระตือรือร้น ในการศึกษาพระคัมภีร์  การอธิษฐาน การมีส่วนร่วมในชีวิตและสามัคคีธรรมกับพี่น้องอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวาระโอกาสต่าง ๆ อย่างเช่น ในกลุ่มแคร์ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ของคริสตจักร อย่างเช่นเคย

6) มีความตั้งใจ ความพยายาม และความสม่ำเสมอ ในการมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร โดยให้พระองค์ ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตอย่างแท้จริง

7) มีความเสียสละ  ทุ่มเท ในการมีส่วนร่วมในการรับใช้และในพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักร ทั้งโดยการ ถวายทรัพย์  แรงงาน  สติปัญญา ความสามารถ หรือเวลา ฯลฯ

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน และขอขอบคุณ อ. วาระ มีชูธน ที่ได้กรุณามาแบ่งปันพระวจนะแก่เราในวันนี้

ด้วยรัก

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ศิษยาภิบาล (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ผู้ใดต้องการเข้าพิธีบัพติศมาครั้งแรกของปี 2554 ติดต่อได้ที่ อ.วรรณค่ะ
  • สนใจเข้าร่วมกลุ่มเสริมสร้างของ ค.จ.ลงชื่อได้ที่ทีมปฏิคม
  • ช่วงอาหารเที่ยง จะจำหน่ายซีดีเพลง Soul food 2 ในราคาแผ่นละ 70 บาท รายได้เข้าพันธกิจ Soulfood Ministry ช่วยอุดหนุนกันหน่อยค่ะ
  • ชั้นเรียนพระคัมภีร์วันอาทิตย์ของคริสตจักร  09.00-10.15 น. มีดังนี้ค่ะ

1. ชั้นผู้เชื่อใหม่โดย อ.วรรณ                      2. พระธรรมอิสยาห์ โดย อ.อู๊ด

3. แบ่งปันพระพรโดยพี่แดง                     4. พัฒนาภาวะผู้นำ โดยพี่สา

5. การดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างมีความสุข โดย ครูเอ๋

หัวข้ออธิษฐาน

  • สำหรับกลุ่มย่อยต่างๆเพื่อให้สมาชิกเข้ารับการเสริมสร้าง และพัฒนาชีวิตคริสเตียน
  • พันธกิจใหม่ๆที่พระเจ้าจะอนุญาตให้เราร่วมรับใช้ด้วยกันในปีนี้
  • เผื่อครอบครัวคุณณีที่สูญเสียหัวหน้าครอบครัวไป ขอพระเจ้าดูแลคุณณีและลูกๆด้วย
  • ผู้เชื่อใหม่ และผู้ที่พร้อมจะเข้าพิธีบัพติศมา
  • เผื่อทีมอธิษฐาน CJ สนใจเข้าร่วมในทีมส่งที่อยู่อีเมล์มาที่ churchofjoy@hotmail.com

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.