วางใจในพระเยซูคริสต์อย่างหมดสิ้น

“แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ (ฮีบรู 11:6)

จอห์น จี แพตตั้น เป็นผู้แปลพระคัมภีร์อยู่ที่เกาะทะเลใต้ ขณะที่แปลอยู่นั้น ท่านมาถึงคำว่า “ความเชื่อ” และพยายามค้นหาคำเหมาะสมที่จะทำให้ชาวพื้นเมืองเข้าใจ ท่านต้องการคำที่หมายถึงการยอมรับและไว้วางใจ แต่คิดคำไม่ออก วันหนึ่งมีคนส่งสาส์นวิ่งเข้ามาในห้อง หายใจเหนื่อยหอบหมดแรง เขาทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ตัวใหญ่ เอนหลังพิงพนักอย่างผ่อนคลาย แพตตั้นถามถึงคำที่อธิบายท่าทีของผู้ส่งสาส์นที่นอนเอนพิงพนักเก้าอี้อย่างผ่อนคลายนั้นเรียกว่าอะไร จะนำมาใช้เป็นคำพูดที่สำหรับคำว่า “ความเชื่อ”

เมื่อบุคคลใดก็ตาม เลิกพยายาม และเริ่มวางใจในองค์พระเยซู นั่นคือ “ความเชื่อ”

คุณได้แบ่งปันพระคริสต์กับคนที่ยังไม่ได้รับความรอดอยู่หรือเปล่า? ทูลขอพระเจ้าให้ประทานคำที่จะแทงทะลุเครื่องกีดขวางเพื่อจะช่วยคนๆนั้นออกมาสู่ความรอด

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หลายคนมีความเชื่อ แต่การเชื่อฟัง และไว้วางใจ เป็นเรื่องที่ต้องยอมจำนน ฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง บางคนต้องถึงที่สุด ถึงยอมปล่อยมือ และให้พระเจ้าเข้ามาแทนที่
  • มีคนที่ตายจากโลกนี้ไปหลายคนโดยที่ไม่รู้จักกับพระเจ้า โดยเฉพาะคนใกล้ตัว ดังนั้นอย่านิ่งนอนใจ พึ่งพิงพระเจ้าและออกไปเล่าเรื่องราวข่าวประเสริฐกันดีกว่า – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.