ความกล้ามาจากที่ไหน?

คุณเป็นคริสเตียนที่มีความกล้ามั้ยครับ? หรือเป็นคริสเตียนขี้ขลาด? วิธีดูคือ : ถ้าคุณถูกจับเพราะเป็นคริสเตียน พวกที่จับคุณ มีหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวหาคุณหรือเปล่า?

กิจการ 4:13 กล่าวว่า “เมื่อเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอห์น และรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญ ก็ประหลาดใจ แล้วสำนึกว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซู”

อะไรคือรากฐานของความกล้าหาญ? … เปโตรและยอห์นเคยอยู่กับพระเยซู

ที่โบสถ์เคยขอให้คุณแม่ที่น่ารักของผม (เดี๋ยวนี้ท่านอยู่ในสวรรค์) ให้ลองทำการสำรวจจากผู้คน ต้องขอบคุณพระเจ้า เพราะเธอเอางานนี้มามอบให้ผมทำแทน

ประตูบานแรกที่ผมเดินขึ้นไป เห็นแล้วไม่อยากจะเคาะเลย กลัว เพราะไม่รู้ประตูเปิดมาแล้วจะเจอกับอะไร ไม่รู้เจ้าของบ้านจะพูดอะไร ในตอนนั้นมีพระวจนะข้อหนึ่งผุดขึ้นมาในใจ “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:19-20)

ผมจึงเริ่มต้นออกเดินไปตามถนนกับพระเยซู เห็นหรือไม่ความกล้าหาญมาจากความรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า คือองค์พระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่กับคุณครับ

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily treasure from the Words: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • บางครั้งเรากลัวไปหมด ไม่กล้าทำอะไร โดยเฉพาะเปิดปากพูดเรื่องราวข่าวประเสริฐ เป็นเพราะเราพึ่งกำลังตัวเอง ลืมพระเยซูคริสต์ที่อยู่ด้วยเสียสนิท
  • ขอให้เราเป็นคริสเตียนที่กล้าหาญ กล้าทำตามน้ำพระทัย และพระมหาบัญชา – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.