พระคำของพระเจ้าในเรื่องวัฒนธรรม

บุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านทุกอย่าง เพราะสิ่งนี้ทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย (โคโลสี 3:20)

เป็นเรื่องน่าสนใจ ก่อนที่พระเจ้าทรงบัญญัติพระบัญญัติสิบประการเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้อื่น พระองค์ทรงเริ่มต้นที่ครอบครัว ผมคิดว่าไม่มีสิ่งใดนำความสุขใจมาให้มากกว่าครอบครัวของเรา และขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเจ็บปวดได้มากเหมือนกัน ลูกๆมีปัญหากับพ่อแม่ พ่อแม่มีปัญหากับลูกๆ บางครั้งผู้คนกล่าวกันกว่า “ก็ฉันมาจากครอบครัวที่ไม่ปกตินี่” ขอต้อนรับสู่ความเป็นปุถุชนครับ เพราะมีใครบ้างที่มาจากครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ?

แต่สถานภาพทางสังคมของเรายังขึ้นอยู่กับความสำเร็จของครอบครัว มีคนพูดว่าครอบครัวยังรอดได้ถ้าไม่มีประเทศ แต่ประเทศจะรอดไม่ได้ถ้าไม่มีครอบครัว แต่ในสมัยนี้ครอบครัวก็ถูกโจมตีมากเหมือนกัน อันที่จริงพระคัมภีร์บอกเราถึงลักษณะของเวลาสิ้นยุคที่ใกล้เข้ามาว่า ครอบครัวจะแตกแยก ไม่มีการเชื่อฟังบิดามารดา “แต่จงรู้ไว้ด้วยว่าจะเกิดกลียุคในวาระสุดท้าย ผู้คนจะรักตนเอง รักเงิน ชอบโอ้อวด หยิ่งยโส ชอบด่าว่า ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญู ไม่บริสุทธิ์...(2ทิโมธี 3:1-2)

และนี่คือพระดำรัสของพระเจ้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี นี่คือพระดำรัสของพระเจ้าเกี่ยวกับสังคม  และพระดำรัสของพระเจ้าที่มีมาถึงเรา “จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนยาวในดินแดนที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้ากำลังยกให้เจ้า” (อพยพ 20:12) คำว่า “ให้เกียรติ” ในภาษาฮีบรูหมายถึงความหนัก หรือการให้น้ำหนัก แปลอีกอย่างคือการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นภาระหนัก มีความรับผิดชอบมากมายควบคู่ไปกับการเป็นพ่อและแม่

ดังนั้น ไม่ว่าพ่อแม่ของเราจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ พระคัมภีร์สั่งเราให้เกียรติท่าน เราต้องให้ความสำคัญแก่ท่านอย่างสมควร เพราะท่านเป็นผู้ที่พระเจ้ามอบหมายให้สิทธิดูแลพวกเรา เราต้องให้ความเคารพนับถือและเห็นคุณค่าในฐานะที่ท่านเป็นของขวัญล้ำค่าที่มาจากพระเจ้า

Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ให้เกียรติบิดามารดามาพร้อมกับพระสัญญาแห่งพระพรดีเลิศของพระเจ้า และเหนืออื่นใดการนำท่านเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าเป็นภาระรับผิดชอบที่สำคัญที่สุด
  • อธิษฐานเผื่อสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะ – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.