สารจากศบ. 30 ม.ค. 2554

30 มกราคม 2011

สวัสดีครับพี่น้องที่รัก!

ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี!

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว คุณนันท์นภัส ได้ประกาศตนต้อนรับพระคริสต์อย่างเปิดเผย

ทุกกลุ่มแคร์ (ทั้งที่บ้านคุณบอย, บริษัทแมงป่องหรือที่อื่น ๆ ) และชั้นศึกษาพระคัมภีร์  ล้วนเป็นพรต่อทุกคนที่ไปร่วม  วันนี้ ผมขอแจ้งวิธีติดต่อกับผมหรือรับรู้ข่าวสารหรือข้อคิดจากผมผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1 ) e-mail <Thongchai@gmail.com>                  2) twitter.com/thongchaibsc

3) BB. Pin 2381A496 (ADDได้เลยครับ!)               4)   www.churchofjoy.net

5)  www.bscbaptistbooks.com 6) โทรศัพท์ 081-8357327

ดังนั้น หากผมรับใช้อะไรได้ กรุณาติดต่อได้เลยครับ!  อนึ่ง ผมและครอบครัวขอขอบคุณพี่น้อง CJ ทุกท่านที่ไปร่วมงานหรือที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนงานมงคลสมรสของบุตรสาวของผมที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

วันนี้ขอให้อธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราและสมาชิกที่กำลังประสบปัญหาต่าง ๆ อาทิ    ปัญหาความเจ็บป่วย, ปัญหาเศรษฐกิจ, ปัญหาครอบครัว และอื่น ๆ ฯลฯ

ผมและคณะผู้อภิบาลยังคงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมศึกษาพระคัมภีร์ในทุกวันอาทิตย์ และเป็นพิเศษคือชั้นเรียนวันพฤหัส ที่ CJ ซึ่งทุกคนที่มาเรียนต่างได้รับพระพรกันถ้วนหน้า ลองมาฟังเหตุผลของบางคนดูสิครับ…

“…เหน็ดเหนื่อย อ่อนแรงกระวนกระวาย อาการเหล่านี้จากวันจันทร์ถึงพฤหัส  หอบสิ่งเหล่านี้มาเพียบ รอวันพฤหัสที่จะวางลง เพียงเพื่อได้ฟังพระคำของพระองค์ ทำให้มีความรักในพี่น้องในคริสตจักรมากขึ้นมาก ทุกวันนี้จึงมีความเชื่อ  ความหวังใจในพระองค์ทุกเรื่อง” -สกุลสุข  วัชรเสถียร- (แหวว)

“เป็นวันเวลาสถานที่ที่ควรมารับสิ่งดี ๆ ให้กับจิตวิญญาณของเราแทนการเดินช้อปปิ้งในห้าง แทนการแสวงหาความบันเทิงเริงรมย์จากแหล่งความสุขอื่น ๆ .. ทำให้ได้รับความรู้  ความเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าได้ดียิ่งขึ้นผ่านการเรียนพระคัมภีร์ที่แสนสนุกสนาน” -สุขสิรี  นีลพัธน์ –(จี๋ ,แม่หางกระต่าย)

“…เนื่องจากผมห่างไกลจากโบสถ์มาเป็นเวลาเกือบเดือน ผมจึงมาเรียนพระคัมภีร์ในวันพฤหัส…ที่สำคัญผมเองไม่ค่อยมีเวลาที่จะหยิบพระคัมภีร์ออกมาอ่านนัก หรือถ้ามีเวลาก็อาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจ ได้มาอธิษฐาน ได้พบปะกับพี่ ๆ ที่โบสถ์ …ได้แบ่งปันเรื่องราวอัศจรรย์ของพระเจ้าในแต่ละว้นให้พี่น้องที่โบสถ์ฟัง และได้รับรู้เรื่องราวอัศจรรย์ของพระเจ้าจากพี่ ๆ ที่โบสถ์ด้วย และยังได้รับวิธีคิด วิธีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละแบบหรือในแต่ละวัน….” – คณินบดี (หมี่)   ฯลฯ

ยังมีอีกหลาย ๆ คนที่แบ่งปันเหตุผลว่าทำไมพวกเขามาเรียนพระคัภีร์ร่วมกันในวันพฤหัส ซึ่งผมจะทะยอยลงให้อ่านต่อ ๆ ไป…และหวังว่าจะได้ท่านอื่น ๆ ในพฤหัสที่จะถึงนี้เช่นกัน!   ที่สำคัญ

1) อย่าลืมล็อคเวลาเก็บเงินค่าเข้าค่าย CJ ได้แล้วนะครับ กำหนดวันคือ 22-24 กค. ที่ จ.อยุธยา แล้รายละเอียดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในเวลาต่อไป ผ่าน อ.อู๊ด, อ.แอน  ประธานค่าย

2) อย่าลืมแจ้งชื่อด้วยนะครับ หากว่าประสงค์ที่จะรับบัพติศมาในวันที่ 6 มีนาคม นี้  ที่ อ.วรรณ

3) และหัวข้อพิเศษ ขอให้อธิษฐานเผื่อคือ พิธีมงคลสมรสของสมาชิก 3 คู่ ที่พวกเรารัก

– ตอย + ตูน – 5 กพ.นี้ ณ คจ.วัฒนา

– โจ้ + โคจิ  – 2 เมษ. ณ คจ. Christ Church

– โบ + คิด  – 29 ธค. นี้  ณ โรงเรียนปรินซ์รอยัล เชียงใหม่

และอย่าลืมอธิษฐานเผื่อสมาชิกหมายเลข 113-116 คือ  113.คุณนิตยา  ช่วยนุกิจ (นิด)114.คุณภัศศรณ์ ลีนุตพงษ์ (ลินา)  115.คุณพีรพัฒน์ เถรว่อง (บี) 116. คุณ อรรถพงศ์ บุญเสริมทรัพย์ (โอ๊ต)

โดยอธิษฐานเผื่อตามหัวข้อต่อไปนี้

1) สุขภาพกายจิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์

2)คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจหรือ มาหาพระคริสต์ (หรือนำตัวเองกลับมาหาพระคริสต์ หากว่าห่างหายไป)

3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่น ทรัพย์อื่นๆ เงินทองและการงานอาชีพ

4) สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และพร้อมให้อภัยด้วยความรักอย่างเหลือล้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อ การศึกษา  การทำงาน การรับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น และในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญ  ฯลฯ

5) กระตือรือร้น ในการศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การมีส่วนร่วมในชีวิตและสามัคคีธรรมกับพี่น้องอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวาระโอกาสต่าง ๆ อย่างเช่น ในกลุ่มแคร์ หรือ กิจกรรมต่างๆ ของ  คริสตจักร อย่างเช่นเคย

6) มีความตั้งใจ ความพยายาม และความสม่ำเสมอ ในการมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร โดยให้พระองค์   ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตอย่างแท้จริง

7) มีความเสียสละ  ทุ่มเท ในการมีส่วนร่วมในการรับใช้และในพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักร ทั้งโดยการถวายทรัพย์  แรงงาน  สติปัญญา ความสามารถ หรือเวลา ฯลฯ

ท้ายนี้ ขอขอบคุณ อ.กฤษฎา ที่ได้มาแบ่งปันพระวจนะในวันนี้ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน แล้วพบกันตามวันเวลาที่แจ้งไว้นะครับ

ด้วยรักและผูกพันเสมอไป

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สมัครเข้าร่วมกลุ่มย่อย ค.จ.รับใบสมัครได้ที่ทีมปฏิคม และใส่ลงในกล่องที่ด้านหน้า
  • ต้องการเข้าพิธีบัพติศมาติดต่อที่ อ.สิริวรรณ
  • ช่วยกันดูแลผู้มาใหม่ ผู้เชื่อใหม่ และแขกที่มาเยี่ยมเยียน
  • ตักอาหารแต่พอดีทาน อย่าเหลือเททิ้ง นึกถึงคนที่มาทีหลังด้วยค่ะ
  • ดูแลรักษาความสะอาดในห้องประชุม บริเวณโดยรอบ และห้องน้ำค่ะ

หัวข้ออธิษฐาน

  • กลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาเสริมสร้างสมาชิกของ ค.จ. เริ่ม 6 กุมภาพันธ์
  • ผู้เชื่อใหม่ และพิธีบัพติศมา
  • งานประกาศวันวาเลนไทน์ – กุมภาพันธ์ / อีสเตอร์- เมษายน / และค่ายคริสตจักร – กรกฎาคม
  • อ.ธงชัย, ทีมผู้รับใช้, ทีมอภิบาล, ทีมนมัสการ, ทีมอนุชน และ คริสตจักรเด็ก
  • ขอพระเจ้าได้รับเกียรติในพิธีสมรสศักดิ์สิทธิของตูน และตอย เสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.