พังกำแพงลงเพื่อรับพระพร

ในวันที่เจ็ด เขาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ เดินกระบวนรอบเมืองอย่างเคยเจ็ดครั้ง เฉพาะวันเดียวนั้นเขาได้เดินกระบวนรอบเมืองเจ็ดครั้ง ในครั้งที่เจ็ด เมื่อปุโรหิตเป่าเขาแกะ โยชูวาบอกแก่ประชาชนว่า “จงโห่ร้องขึ้นเถิด  เพราะพระเจ้าทรงมอบเมืองให้แก่ท่านแล้ว เมืองนั้นและสารพัดในเมืองนั้นเป็นของที่ต้อง ทำลายถวายแด่พระเจ้า เว้นแต่ราหับหญิงโสเภณีกับคนทั้งหลายที่อยู่ใน เรือนของนางจะรอดชีวิต  เพราะว่านางได้ซ่อนผู้สื่อสารที่พวกเราใช้ไป แต่ส่วนท่านทั้งหลายจงห่างไกลจากของ ที่ต้องทำลายถวายนั้น เกรงว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้ถวายสิ่งเหล่านั้นแล้ว ท่านจะเก็บสิ่งที่ถวายแล้วนั้นไว้บ้าง ก็จะทำให้ค่ายของคนอิสราเอลเป็นสิ่งที่ต้องทำลาย และนำความทุกข์ลำบากมาสู่ แต่บรรดาเงินและทอง และเครื่องใช้ที่ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ และเหล็กเป็นของถวายแด่พระเจ้า ให้นำเข้าไปไว้ในคลังของพระเจ้า” เหตุฉะนั้นประชาชนก็โห่ร้อง และแตรก็เป่า พอประชาชนได้ยินเสียงเขาแกะ เขาก็โห่ร้องดัง และกำแพงก็พังลงราบ ประชาชนจึงขึ้นไปในเมือง  ทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนและเข้ายึดเมืองนั้น (โยชูวา 6:15-20)

เรื่องราวของชาวอิสราเอลนั้นเป็นเรื่องน่าทึ่ง พวกเขาตกเป็นทาสของอียิปต์เป็นเวลาหลายศตวรรษ แต่ในที่สุดพระเจ้าทรงช่วยกู้ออกมาโดยทางผู้รับใช้ของพระองค์-โมเสส  40 ปีหลังจากนั้น พวกเขาต้องเดินวนเวียนอยู่ในทะเลทราย และพระเจ้ามอบหมายภาระหน้าที่ให้เข้าไปยึดดินแดนแห่งพันธสัญญา

พระเจ้าบอกชาวอิสราเอลว่าจะประทานชัยชนะให้เหนือคนต่างชาติชาวคานาอัน ตราบที่พวกเขาเชื่อฟังพระองค์ เมืองสำคัญที่ต้องยึดให้ได้ก่อนคือเมืองเยริโค พระเจ้าสั่งให้พวกเขาเดินรอบเมืองเจ็ดครั้ง ให้ตะโกนร้อง และกำแพงเมืองจะพังลงมา  แต่สำหรับคนอิสราเอลแล้วนี่มันประหลาดเกินไป พวกเขาใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์กว่าจะยอมเชื่อฟังพระเจ้าไปเดินรอบเมืองเยริโคเจ็ดครั้ง

ทราบหรือไม่ เรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงคริสเตียนทุกวันนี้  ออกมาจากอียิปต์แล้ว ได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการและโทษทันฑ์ของบาป แต่ยังไม่เคยมีความชื่นชมยินดี หรือดำเนินชีวิตอย่างมีชัยในองค์พระเยซูคริสต์

สำหรับบางคน ดูเหมือนยังยืนอยู่หน้ากำแพงเมืองเยริโค ผมไม่รู้ว่าเป็นกำแพงอะไรสำหรับคุณ แต่เป็นสิ่งที่ตะโกนบอกคุณว่า “ไปให้พ้น!”  อาจเป็นวิกฤติที่คุณเผชิญอยู่ สถานการณ์สิ้นหวัง ปัญหาการเงิน หรือเรื่องส่วนตัวอื่นๆ ความฝันที่สลาย หรือบาปที่ยังเก็บงำไว้

หนังสือฮีบรู 11:30 กล่าวว่า “เพราะความเชื่อ เมื่อพวกอิสราเอลล้อมกำแพงเมืองเยรีโคไว้ถึงเจ็ดวันแล้วกำแพงเมืองก็พังลง” ดังนั้นกำแพงที่ขวาง ที่กันคุณออกจากความชื่นชมยินดีในพระพรของพระเจ้า ให้มีความเชื่อว่าพระเจ้าผู้ทรงพังกำแพงเมืองเยริโคลง จะทรงพังกำแพงวิกฤติในชีวิตของคุณลงเช่นกัน   จงวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงพังกำแพงขวางกั้นระหว่างคุณและพระพรของพระองค์ลงได้

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point  Ministry.org: www.powerpoint.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อย่าลืมแวะไปเยี่ยมเยียนลิ้งค์ Soulfood ministry ทางด้านขวามือนะคะ คลิ๊กเข้าไปฟังเพลง เทศนา และเรื่องราวดีๆได้ 24 ชั่วโมง เราจะเพิ่มพระพรให้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ ขอพระเจ้าอวยพร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.