ก.พ. 012011
 

ผมชอบรับกำลังใจ และต้องการกำลังใจ และขอพูดตามตรงว่า – ไม่ชอบอยู่ใกล้คนที่ท้อใจ แต่บางครั้งก็จำเป็น และบางครั้งมันมาพร้อมกับอะไรบางอย่าง เหมือนเห็บที่มากับสุนัข

ความท้อใจจะเปิดประตูต้อนรับความบาปและผิดพลาดล้มเหลว หนังสือ 2โครินธ์ 1:2-4 กล่าวว่า “ขอพระคุณ และสันติสุขซึ่งมาจากพระบิดาเจ้าของเรา และจากพระเยซูคริสตเจ้า จงมีแก่ท่านทั้งหลายเถิด สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้น ที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจ ซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า”

ความชูใจเป็นคำๆเดียวกับการปลอบใจ หรือให้กำลังใจ พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการชูใจทั้งสิ้น มารเป็นเจ้าพ่อแห่งความท้อใจ และความท้อใจเป็นสาเหตุใหญ่ของความล้มเหลว

อดีตนักฟุตบอล บิล กลาส เทศนาให้พวกนักโทษนับพันคนฟัง ท่านถามว่า “ผมอยากถามพวกคุณหน่อย พวกคุณกี่คนที่มีพ่อที่ชอบพูดว่า อนาคตพวกแกต้องไปจบลงในคุกแน่ๆ?” แทบทุกคนยกมือ น่าเสียดายพวกเขาเคยต้องการกำลังใจ แต่ไม่เคยได้รับ แล้วคุณล่ะครับ? อย่าลืมนะครับ พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการชูใจทั้งสิ้น

โดย: Pastor Adrian Rogers

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยาแก้ท้อใจที่ดีคือรับการชูใจจากพระเจ้า และไปให้กำลังใจกับผู้อื่น – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ
 Posted by at 10:09 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)