ก.พ. 032011
 

“เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเรา และประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลา ฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะเรือนนั้น แต่เรือนมิได้พังลง เพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลา” (มัทธิว 7:24-25)

ปี ค.ศ. 1173 มีการวางรากฐานของสิ่งก่อสร้างที่เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างเลื่องชื่อของอิตาลี เป็นหอคอยที่จะตั้งอยู่ข้างมหาวิหาร แต่ระหว่างการก่อสร้าง พวกเขาพบว่าพื้นดินบริเวณนั้นอ่อนนุ่มกว่าที่คิดไว้ และหอนั้นค่อๆจมลง ทุกวันนี้ยอดของหอคอยเอนไปจากจุดศูนย์กลางถึง 13 ฟุต ผู้คนจากทั่วโลกต่างพากันไปดูหอเอนแห่งเมืองปิซ่านี้ นักวิทยาศาสตร์จะเดินทางไปที่นั่นทุกปีเพื่อวัดว่ามันจมลงอีกเท่าไหร่ แล้วนำมาคำนวนความต่าง และวันหนึ่งข้างหน้ามันจะล้มลงมา

เมื่อคุณจะสร้างตึกหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับตอนวางฐานรากครั้งแรก ถ้าทำไม่ถูก ที่เหลือก็ไม่ต้องคิดต่อ และที่แน่ๆ ตอนสนุกสุดน่าจะเป็นเลือกสีและตกแต่ง แต่ฐานรากวางดีแน่แล้วหรือ? ถ้าคุณวางรากฐานไม่ดี ที่เหลืออื่นๆก็จะมีแต่ปัญหาตามมา

คริสเตียนแท้จะสร้างชีวิตตนเองบนฐานรากที่ถูกต้อง พระเยซูตรัสเรื่องนี้ไว้เป็นอุปมาเกี่ยวกับชายสองคนที่สร้างบ้าน

ที่เห็นได้ชัดคือทั้งคู่มีความต้องการเหมือนกัน ต้องการบ้านเพื่อให้ตนเองและครอบครัวอยู่อาศัย ทั้งสองคิดในสิ่งเดียวกัน สนใจในเรื่องเดียวกัน และดูเหมือนบ้านทั้งสองหลังจะอยู่ใกล้กัน ภายนอกดูดีทั้งคู่ แต่หลังหนึ่งสร้างอยูบนรากฐานที่ถูกต้อง อีกหลังไม่ใช่

บางครั้งข้อผิดพลาดในชีวิตจะเห็นได้ชัดในทันที แต่บางครั้งมันหลบซ่อนอยู่ ถึงเวลาก็พังครืนลงมา ชีวิตที่ดูเหมือนเอียงเล็กน้อยในวันนี้ วันหนึ่งข้างหน้ามันจะล้มคว่ำไม่เป็นท่าครับ เพราะไม่ได้สร้างไว้บนรากฐานที่ถูกต้อง

ถ้าคุณสร้างชีวิตไว้บนรากฐานที่ถูกต้อง มันจะยืนหยัดอยู่โดยมีเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ

โดย: Pastor  Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วางรากฐานชีวิตคริสเตียนอย่างถูกต้องด้วยการเรียนพระวจนะ นำไปปฏิบัติ และมีชีวิตที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้า และพี่น้องท่านอื่นๆค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพร
  • ดาวน์โหลดเพลงคริสเตียนเพราะๆได้ที่  www.crossovermusic.me
 Posted by at 9:47 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)