ก.พ. 062011
 

เมื่อผู้สื่อข่าวทั้งสองของยอห์นไปแล้ว พระองค์จึงตรัสกับประชาชนถึงยอห์นว่า “ท่านทั้งหลายได้ออกไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อดูอะไร มิใช่ดูต้นอ้อไหวโดยถูกลมพัดนะ” (ลูกา 7:24)

นักเดินทางคนหนึ่งเดินทางไปเที่ยวบริเวณที่มีการทำป่าไม้แถวตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกา เขาเฝ้าดูคนเลื่อยไม้ที่เดินไปมาริมลำน้ำด้วยความสนใจ คนเลื่อยไม้จะคอยเอาตะขอสับลงไปบนท่อนไม้ และแยกแต่ละท่อนออกจากกัน นักเดินทางจึงถามคนเลื่อยไม้ว่าทำอย่างนั้นทำไม

“สำหรับพวกคุณท่อนซุงพวกนี้ดูเหมือนกันหมด” คนเลื่อยไม้ตอบ “แต่ผมรู้ว่ามันไม่เหมือนกัน อันที่ผมปล่อยให้ผ่านไปคือไม้ที่ตัดจากต้นที่ขึ้นในหุบเขา ไม่ค่อยเจอลมพายุ เนื้อไม้ค่อนข้างหยาบ แต่อันที่ผมเอาขอสับแยกไปข้างๆมาจากบนภูเขาสูง ถูกลมพายุพัดตลอดตั้งแต่ต้นยังเล็กๆ ทำให้ไม้พวกนี้แกร่ง เนื้อไม้จะละเอียดกว่า เลือกไว้สำหรับใช้ในงานพิเศษ ไม่เหมาะจะเอาไปใช้ทำของทั่วๆไป”

คุณกำลังถูกลมพายุแห่งการข่มเหงพัดอยู่หรือเปล่า แล้วทำให้สงสัย เป็นได้หรือไม่ที่พระเจ้ากำลังฝึกคุณไว้สำหรับงานพิเศษโดยเฉพาะ? เป็นได้หรือไม่ที่พระเจ้าอนุญาตให้คุณผ่านความทุกข์ยากเพื่อจะสามารถทำบางสิ่งพิเศษ ที่พระองค์เตรียมไว้ให้คุณ?

ยังมีลมพายุแห่งการทดลองที่พัดผ่านมาเข้าในชีวิตเรา ลมร้อนแห่งการล่อลวงนี้จู่ๆก็พัดมา และก็มีลมแห่งการประนีประนอม เหมือนลมพัดอ่อนๆของวันที่เย็นสบาย เป็นลมที่ลวงเราให้ไปทำสิ่งผิด

เราจำเป็นต้องยืนหยัดยึดมั่น เราต้องตั้งมั่นคงไม่ว่าจะเผชิญอะไร เราไม่จำเป็นต้องเผชิญตามลำพัง ยังมีพระเจ้าที่เฝ้าห่วงใย เราจำเป็นต้องวางใจในพระองค์ และเราต้องจำให้มั่นว่าพระองค์จะไม่ทรงให้เราเผชิญเกินกว่าที่จะทนได้

Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • พระเจ้าอนุญาตให้เราเผชิญความทุกข์ลำบาก เจอการทดลอง ทดสอบ เพื่อฝึกฝนเราให้พร้อมทำบางสิ่งเพื่อพระองค์  ผ่านไปให้ได้นะคะ เพราะเราจะเป็นไม้เนื้อแข็งพร้อมสำหรับงานยากๆค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพระพรให้ยืนหยัดได้ค่ะ
 Posted by at 11:02 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)