ก.พ. 082011
 

มีโอ่งหินตั้งอยู่ที่นั่นหกใบตามธรรมเนียมการชำระของพวกยิว จุน้ำโอ่งละสี่ห้าถัง พระเยซูตรัสสั่งเขาว่า “จงตักน้ำใส่โอ่งให้เต็มเถิด” และเขาก็ตักน้ำเต็มโอ่งเสมอปาก แล้วพระองค์ตรัสสั่งเขาว่า “จงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิด” เขาก็เอาไปให้ เมื่อเจ้าภาพชิมน้ำที่กลายเป็นเหล้าองุ่นแล้ว และไม่รู้ว่ามาจากไหน (แต่คนใช้ที่ตักน้ำนั้นรู้) เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมา และพูดกับเขาว่า “ใครๆเขาก็เอาเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อน เมื่อได้ดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่สู้ดีมา แต่ท่านเก็บเหล้าองุ่นอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้” (ยอห์น 2:6-10)

ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมและภรรยาจะฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 41 ของเราแล้ว คุณทราบมั้ยว่าช่วงเวลาแห่งความสุขที่ผ่านมา ผมได้เรียนรู้ความหมายของความรักแท้ เป็นความรักที่อยู่ด้วยเสมอ แม้กระทั่งยามเช้าที่เรานั่งมองหน้ากันผ่านชามซีเรียลที่ยาวนานถึง 41 ปี

ทราบหรือไม่ทำไม่เราจึงมีความรักเช่นนี้ได้? เพราะเราได้เชิญองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตสมรสของเราเมื่อ 41 ปีที่แล้ว และพระองค์ทรงสอนเราถึงการรักซึ่งกันและกัน

ในพระกิตติคุณยอห์นบทที่ 2 เป็นเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ที่ในงานสมรส ที่สำคัญคือนี่เป็นการทำอัศจรรย์ครั้งแรกในพระราชกิจของพระองค์ การอัศจรรย์ครั้งนี้ชี้ไปในเรื่องใด?

ในยุคของพระคัมภีร์ใหม่ พิธีแต่งงานเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ ถ้าเจ้าภาพจัดงานไม่เตรียมให้ดี ไวน์อาจหมดลงกลางคัน จะนำความอับอายมาให้เจ้าภาพเป็นอันมาก สิ่งที่เจ้าภาพต้องทำคือซื้อไวน์ชั้นดีมาเตรียมไว้สำหรับตอนเริ่มงาน หลังจากนั้นค่อนเสริ์ฟไวน์ราคาถูก เพราะผู้คนเมื่อดื่มไปได้สักพัก คงแยกแยะรสชาติไวน์แทบไม่ออก

ดังนั้นเมื่อพระเยซูเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นชั้นดี เพื่อให้แขกตอนใกล้งานจบ พระองค์ทรงกระทำเพื่อสำแดงให้เห็นพระพรดีที่สุดที่เตรียมไว้ให้เรา พระองค์ทรงนำพระคุณไปยังผู้หลงหาย ไปยังโลกที่กำลังพินาศ ทรงทำอัศจรรย์ครั้งแรกนี้ที่มีผลไปถึงนิรันดร์กาล!

เมื่อคุณอยู่ในพระคริสต์ ให้มั่นใจว่าวันพรุ่งนี้จะดีกว่าแน่นอน – และสิ่งดีที่สุดกำลังจะมา ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิต ให้วางใจในพระเยซู พระองค์จะทรงอวยพรในความสัตย์ซื่อของคุณ โดยให้วันพรุ่งนี้ของคุณดีวันนี้กว่าเสมอ

เรื่องท้าทายต่างๆที่เข้ามาในชีวิต จงวางใจในพระคริสต์ พระองค์เตรียมวันที่ดีกว่าไว้ให้ในพรุ่งนี้

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point  Ministries: www.powerpoint.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • · ใกล้ถึงวันแห่งความรักแล้ว ให้เราวางใจในความรักของพระเจ้า แล้วเราจะไม่ผิดหวังค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพร
 Posted by at 9:49 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)