ก.พ. 162011
 

‏ข้าพระองค์ทุกคนได้กลายเป็นเหมือนคนที่ไม่สะอาด และการกระทำอันชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งสิ้น  เหมือนเสื้อผ้าที่สกปรก ข้าพระองค์ทุกคนเหี่ยวลงอย่างใบไม้ และความบาปผิดของข้าพระองค์ทั้งหลายได้พัดพาข้าพระองค์ไปเหมือนลม (อิสยาห์ 64:6)

สิ่งหนึ่งที่ผมชอบทำคือนั่งสบายๆดูฟุตบอลคู่โปรดทางทีวีแข่งกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันที่มีฝนตก และสนามเละราวกับเล้าหมู คุณจะสามารถบอกได้ว่าใครบ้างที่ได้บอลไปครองมากที่สุดก็ตรงความเละเทะของเสื้อผ้านี่แหละ

แต่ลองนึกภาพผู้เล่นพวกนั้น เสื้อผ้าเละไปด้วยโคลน สกปรกจนมองหาเลขบนเสื้อไม่เจอ เดินออกจากสนามไปโดยใส่ชุดเดิม เข้าไปในภัตตาคารชั้นดีเพื่อรับประทานอาหาร ผมคิดว่าคนเฝ้าประตูคงไม่ให้เข้าแน่ หรือถ้าเข้าไปแล้ว อาจถูกโยนออกมาก็เป็นได้

ถ้าปราศจากพระเยซูคริสต์แล้ว ผมคิดว่าพวกเราคงเป็นเช่นนั้นเมื่อต้องเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าเราต้องยืนจำเพาะพระพักตร์พระองค์ด้วยความชอบธรรมของเราเอง เราก็จะถูกโยนออกมาเช่นกัน ผมคิดว่าความดีทั้งหมดที่ผมทำมาคงไม่สามารถให้ผมเข้าสวรรค์เกินกว่าห้านาทีแน่ เพราะการงานของผมไม่ดีพอ

นี่คือเหตุที่ทำให้เราต้องพึ่งพระคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อเราเข้ามาวางใจในพระเยซูคริสต์ รับการอภัยจากบาปทั้งสิ้น เสื้อผ้าเก่าของเราจะถูกถอดทิ้งไป และเราจะได้รับเสื้อคลุมใหม่แห่งความชอบธรรม (อิสยาห์  61:10)

ดังนั้นเมื่อคุณสวมเสื้อแห่งความรอดของพระเจ้า และเสื้อคลุมแห่งความรอดโดยเข้ามาวางใจในองค์พระเยซู คุณจะได้รับความชอบธรรมของพระคริสต์ และปราศจากตำหนิเมื่อเข้าเฝ้าจำเพาะพระบัลลังก์ของพระบิดา

ดังนั้นจงถอดเสื้อผ้าสกปรกแห่งความชอบธรรมของคุณออก และมาสวมเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมโดยเข้ามาวางใจในการอภัยโทษบาปของคุณโดยทางพระเยซูคริสต์

โดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministries: www.powerpoint.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วันนี้เรายังใส่เสื้อผ้าจากเล้าหมู หรือสวมเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์คะ?
 Posted by at 9:21 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)