ก.พ. 242011
 

คราวนั้นมีบางคนในพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสีมาทูลพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าอยากจะเห็นหมายสำคัญจากท่าน” (มัทธิว 12:38)

สเตลล่า หลานสาวของผมชอบแกล้งคนโดยใช้กล่องเล่นกลเล็กๆที่ผมซื้อให้ เธอยังไม่เก่งนักในเรื่องกลโกง เพราะใครๆก็รู้ว่าเธอคิดจะทำอะไร แม้พวกเขารู้ แต่ก็ไม่มีใครขัดอะไร เออออตามไปด้วย ทำให้เธอมีความสุขมาก

บางครั้งเราคิดว่าถ้ามีการอัศจรรย์ให้เพื่อนๆที่ยังไม่เชื่อเห็น พวกเขาจะมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ เราคิดว่า “ถ้าฉันอธิษฐานแล้วคนนี้หายป่วยได้ เขาคงเชื่อพระเจ้าทันที ฉันมั่นใจ หรือฉันอาจทำบางอย่างที่ทำให้เขาตกตะลึงไปเลย“  แต่ทราบหรือไม่? สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถทำให้พวกเขามีความเชื่อได้

ขนาดพระเยซูทรงชุบชีวิตคนให้เป็นขึ้นจากตาย และถึงแม้พระองค์เองฟื้นคืนพระชนม์กลับมา หลายคนได้เห็นด้วยตาตัวเอง ก็ยังปฏิเสธพระองค์

เมื่อครั้งที่พวกผู้นำศาสนามาพบพระเยซูเพื่อทูลขอหมายสำคัญ ที่จริงพวกเขากำลังพูดว่า “เฮ้ พระเยซู เล่นกลให้ดูหน่อย!” แต่พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “…“คนชาติชั่วและคิดทรยศต่อพระเจ้าแสวงหาหมายสำคัญ และจะไม่ทรงโปรดให้หมายสำคัญแก่เขา เว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาห์ผู้เผยพระวจนะ ด้วยว่า โยนาห์ได้อยู่ในท้องปลามหึมาสามวัน สามคืน ฉันใด บุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดิน สามวันสามคืนฉันนั้น” (มัทธิว 12:39-40)

อันที่จริง พระเยซูกำลังบอกกับพวกเขาว่า “นี่คือหมายสำคัญแก่โลกที่หลงหาย : เรากำลังเดินไปสู่ไม้กางเขน จะตาย และจะฟื้นคืนกลับมา ถ้าพวกท่านยอมรับตามนี้ จะได้รับการอภัย หรือพวกท่านปฏิเสธและไม่ได้รับการอภัย เป็นสิ่งที่พวกท่านเลือกได้เอง” และเป็นสิ่งที่พวกเราเองก็ต้องเลือกเองนะครั

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • มนุษย์มองหาหมายสำคัญ ทั้งๆที่หมายสำคัญแห่งการสิ้นยุคที่ทรงพยากรณ์ไว้สองพันปีมาแล้ว กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาทุกวัน ยังไม่อาจทำให้พวกเขาเชื่อได้ เพราะพวกเขาเลือกที่จะไม่เชื่อเอง
  • เราคงต้องทำงานกันหนักหน่อย เวลาเริ่มร่อยหรอลงทุกที ต้องช่วยกันประกาศข่าวประเสริฐออกไปให้มากที่สุด  – ขอพระเจ้าทรงนำค่ะ
 Posted by at 9:57 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)