ก.พ. 282011
 

เพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยิน เราก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่าน ให้ท่านเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ ในสรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ เพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า  และทำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เกิดผลในการดีทุกอย่าง และจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้า (โคโลสี 1:9-10)

คุณพ่อท่านหนึ่งกำลังพูดกับลูกสาววัยห้าขวบเรื่องวันเกิด ลูกสาวคนนี้มีวันเกิดหลังคุณพ่อสามวัน คุณพ่อพูดว่า “รู้มั้ยลูก เราเกิดห่างกันแค่สามวันเอง”

ลูกสาวมองหน้าคุณพ่อ หยุดคิดและตอบว่า “เหรอคะคุณพ่อ แต่หนูว่าคุณพ่อโตเร็วกว่าหนูมาก”

ทำไมเราจึงเห็นการเติบโตฝ่ายวิญญาณในชีวิตของผู้เชื่อบางคนมากน้อยไม่เท่ากัน? ผู้เชื่อทุกคนถ้าไม่ก้าวหน้าก็จะล้าหลังฝ่ายวิญญาณ ถ้าเราไม่เติบโต เราก็กำลังถอยหลัง เรารุกคืบไปข้างหน้า หรือเรากำลังเสียพื้นที่ไปเรื่อยๆครับ? มีคำกล่าวว่าชีวิตคริสเตียนเป็นเหมือนเสาน้ำมันลื่นๆ ถ้าไม่พยายามปีนขึ้นไป เราก็จะลื่นไหลลงมา

คำตอบสุดท้ายคือทุกสิ่งขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าอยากจะเติบโตฝ่ายวิญญาณหรือไม่ ถึงแม้พระเจ้าอยากให้เราเติบโตขึ้นในความเชื่อ และต้องการให้เรารู้จักกับพระองค์ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พระองค์ยังให้เรามีอิสระในการเลือก เมื่อเราเลือกดำเนินตามพระประสงค์ เท้าเราก็จะก้าวตามไป และชีวิตฝ่ายวิญญาณเราก็จะเติบโตขึ้น ดังนั้นถ้าคุณต้องการทำในสิ่งที่เสริมสร้างจิตวิญญาณ คุณก็จะเลือกให้เวลาในสิ่งที่คุณเห็นว่าสำคัญ

พระเจ้ากำลังมองหาสิ่งใดในชีวิตเรา? พระองค์ปรารถนาจะเห็นผลของพระวิญญาณครับ เป็นผลที่เกิดจากการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เติบโตขึ้นในความเชื่อ พระเยซูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่…” (ยอห์น 15:16)

พวกเรากำลังอยู่ในสถานะใด? เกิดผล และเติบโตฝ่ายวิญญาณหรือเปล่าครับ?

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ชีวิตคริสเตียนถ้าย่ำอยู่กับที่ ไม่เดินหน้าก็จะกลายเป็นล้าหลังไปโดยปริยาย ดังนั้นให้เราออกแรงบากบั่นเดินหน้าต่อไป จะได้ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ
 Posted by at 11:15 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)