พินาศไปเพราะหลงผิด

ย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น (1ยอห์น 2:15)

ลองนึกชื่อต่างๆที่ อ.เปาโลเอ่ยถึงในจดหมายฝากของท่าน มีการเอ่ยชื่อของเดมาสไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ถึงสองครั้ง ครั้งแรกท่านเขียนถึงในจดหมายฝากไปยังฟีเลโมน เอปาฟรัส ผู้ซึ่งถูกจำจองอยู่ด้วยกันกับข้าพเจ้าเพื่อพระเยซูคริสต์ ฝากความคิดถึงมายังท่านด้วย มาระโก อาริสทารคัส เดมาส และลูกา ผู้เป็นเพื่อนร่วมงานกับข้าพเจ้า ก็ฝากความคิดถึงมายังท่านเช่นเดียวกัน” (ฟีเลโมน 1:23-24)

แล้ว อ.เปาโลเอ่ยถึงเป็นครั้งที่สองใน 2ทิโมธี 4:10 ว่า เพราะว่าเดมาส ได้หลงรักโลกปัจจุบันนี้เสียแล้ว และได้ทิ้งข้าพเจ้าไปยังเมืองเธสะโลนิกา เครสเซนส์ได้ไปยังแคว้นกาลาเทีย ทิตัสได้ไปยังเมืองดาลมาเทีย”

ทำไมเดมาสจึงทิ้ง อ.เปาโลไป? เพราะเขาหลงรักสิ่งที่เป็นของโลก รักสิ่งของต่างๆในชีวิต พระคัมภีร์กล่าวว่า อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น เพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดา แต่เกิดมาจากโลก” (1ยอห์น 2:15-16)

เมื่อพระคัมภีร์เอ่ยถึงคำว่าโลก คือหมายถึงข้อปฏิบัติและประเพณีต่างๆของโลกนี้ที่ค้านกับพระประสงค์ของพระเจ้า ในอุปมาเรื่องคนหว่านพืช พระเยซูตรัสถึงเมล็ดพันธ์แห่งพระคำของพระเจ้าที่ถูกพงหนามรัดเอาไว้ พงหนามนั้นเปรียบเหมือน ความกังวลตามธรรมดาโลก และความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติ” (มัทธิว 13:22)

มีหลายสิ่งที่ทำให้เรากระวนกระวายใจในยามค่ำคืนจนหลับตาไม่ลง แต่พระเยซูตรัสว่า มีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวาย อาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่งได้หรือ?” (มัทธิว 6:27) และโยบกล่าวว่า “วันเวลาของเขาถูกกำหนดไว้เสียแล้ว และจำนวนเดือนของเขาก็อยู่กับพระองค์ พระองค์ทรงกำหนดขอบเขตของเขาไม่ให้เขาผ่านไปได้” (โยบ 14:5)

เราไม่อาจต่อชีวิตไปได้ด้วยความกระวนกระวายใจ ดังนั้นให้นำทุกสิ่งมาวางไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าครับ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • จริง… เรากระวนกระวายไป อายุชีวิตเราก็เท่าเดิม เพราะพระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้ว กว่าจะไปถึงวันนั้น พระองค์ให้เรา “ละความกระวนกระวายไว้ที่พระองค์” ซึ่งก็ดีกว่ามากๆค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.