เป็นไทจากพันธนาการของบาป

ฉะนั้นการพิพากษาลงโทษได้มาถึงคนทั้งปวง เพราะการละเมิดครั้งเดียวฉันใด การกระทำอันชอบธรรมครั้งเดียว ก็นำการปลดปล่อยและชีวิตมาถึงทุกคนฉันนั้น (โรม 5:18)

วันหนึ่งอับราฮัม ลินคอล์นไปที่ตลาดค้าทาส ท่านเห็นทาสสาวหน้าตาดีคนหนึ่งกำลังถูกนำมาประมูลขาย ผู้ชายท่าทางหื่นหลายคนพยายามประมูลซื้อเธอ  ลินคอล์นจึงเริ่มประมูลบ้าง ในที่สุดท่านก็ให้ราคาสูงที่สุดและได้เธอมาเป็นกรรมสิทธิ ท่านนำใบถือกรรมสิทธิมายื่นให้เธอพร้อมกับกล่าวว่า “เธอเป็นอิสระแล้ว”

เธอถาม  “แปลว่าอะไร – เป็นอิสระ?” ท่านตอบว่า “เธอเป็นอิสระแล้ว” เธอถามต่อ “เป็นอิสระที่จะทำตามความต้องการของฉันเองหรือ?” ท่านตอบว่า  “ถูกต้อง”  “เป็นอิสระ อยากพูดอะไร ก็พูดได้หรือ?” ท่านตอบ “ถูกต้อง” เธอจึงกล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้น ดิฉันจะไปกับท่าน”

เพื่อนๆครับ พระเยซูปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระแล้ว คุณถูกไถ่มาด้วยพระโลหิตมีค่ายิ่งของพระองค์ เพื่อสำนึกในพระคุณ คุณควรมอบชีวิตทั้งสิ้นให้แก่พระองค์

คุณรู้จักใครหรือไม่ที่ยังตกเป็นทาสของบาป? เล่าให้พวกเขาฟังถึงการไถ่ด้วยความรักขององค์พระเยซูคริสต์สิครับ

โดย: Pastor Adiran Rogers

จาก:  Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lfw.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เราอยู่ในประเทศที่มีอิสระเสรีมากกว่าบางประเทศ เราเลือกติดตามพระเยซูคริสต์ได้อย่างมีเสรี แต่บางทีเรากลับเลือกตามสิ่งอื่นๆของโลก ในขณะที่บางประเทศที่ไม่อิสระเลือก แต่พวกเขายังยืนหยัดติดตามพระเยซูไปอย่างยากลำบากเพราะเขามองเห็นอนาคตที่แจ่มชัดอยู่ปลายทางค่ะ
  • อธิษฐานเผื่อสถานการณ์แผ่นดินไหว ทสึนามิ และความเสียหายมากมายในประเทศญี่ปุ่น เผื่อความขัดแย้งมากมายในทั่วทุกมุมโลก ยุคสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้วตามคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ทุกประการ – มาช่วยกันทำงานเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเถอะค่

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.